Viera Zúriková, rod. Martíniová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. marca 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Viera Zúriková, vo veku 80 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 3.4.2022 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole v Tisovci.

Dátum vloženia: 1. 4. 2022 10:45
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2022 10:46
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová