Propagačné materiály o Tisovci

Po obrazovej publikácii Milana Slabeja Tisovec mesto pod Hradovou, vydanej v roku 2007, prichádzajú k občanom, turistom a návštevníkom mesta po dvoch rokoch až dva nové tituly o meste pod Hradovou.

Mesto Tisovec,v spolupráci s Komisiou podnikateľskou a cestovného ruchu, Komisiou kultúry a športu a Mestským turistickým informačným centrom v kníhkupectve Info v Tisovci vydalo, pri príležitosti XV. Dní mesta a 675. výročia prvej písomnej zmienky o Tisovci dva nové farebné propagačno - informačné materiály o Tisovci.

Tým prvým je Turisticko – informačná mapa „Tisovec a okolie“, ktorá obsahuje aktualizovanú orientačnú mapu mesta, fotografie mesta a jeho kultúrnych pamiatok, zoznam pravidelne organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí v meste, kontaktné údaje o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v meste a okolí, ale aj dôležité telefónne čísla, ktoré ocení každá domácnosť.

Druhá strana mapy je zameraná na prírodu a turistiku v okolí Tisovca. Okrem výrezu turistickej mapy s hlavnými turistickými trasami, tu turista a návštevník mesta nájde aj tipy na prehliadku zaujímavých miest nielen v meste, ale i v okolí a stručné popisy štyroch najviac navštevovaných turistických trás. Cena: 0,80 €.

Úpravou, aktualizáciou a doplnením pôvodných textov brožúrky „Tisovec – Vítame Vás“ vznikla nová útla publikácia nazvaná jednoducho „TISOVEC“, s podtitulom „Pod Hradovou moje mesto leží...“.

Na malom priestore, tu však čitateľ nájde množstvo základných a dôležitých informácií o meste a živote v ňom v kapitolách:

  • História
  • Pôvodné obyvateľstvo a zdroje obživy 
  • Kultúra a zvyky
  • Školstvo
  • Architektonické pamiatky
  • Príroda
  • Jaskyniarstvo
  • Šport
  • Zaujímavosti

28 stranová brožúrka začína príhovorom primátora mesta a jej záver tvorí zoznam ubytovacích a stravovacích zariadení v meste a okolí, so stručným popisom zariadenia, adresou a kontaktom. Základ brožúrky tvorí textová časť, doplnená o fotografie. Cena : 1,80 €.

Prostredníctvom tejto brožúrky a vyššie spomínanej mapy prichádza na trh materiál, ktorý tu dlho chýbal. A určite by preto mal mať miesto v každej tisovskej domácnosti.

Tieto propagačno – informačné materiály je možné si zakúpiť v Mestskom turistickom informačnom centre - kníhkupectve Info v Tisovci.