Dôležité kontakty

Integrovaný záchranný systém 112

Rýchla záchranná služba Tisovec

Hasiči 150

Pohotovosť 155

Polícia 158

Mestská polícia Tisovec 047/5493 377, 0903/517 923

Nemocnica Hnúšťa 047/5423 441 – ústredňa

Nemocnica Revúca 058/4833 333 – ústredňa

Nemocnica Rimavská Sobota 047/5612 111 – ústredňa

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 0850 111 234

Stredoslovenská energetika a.s.
- Domácnosti
- Podnikatelia a samosprávy
0850 111 468, 0906 252 525
0850 123 888, 0850 123 555,  0906 252 521

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Zákaznícka linka
Poruchová linka - plyn 
0850 111 363
0850 111 727

T-COM
poruchy hlasovej služby
technické otázky a nefunkčnosť Internetových služieb T-Com alebo digitálnej televízie Magio
12129
0800 123 777

Daňový úrad Rimavská Sobota
ústredňa
služby pre verejnosť
047/5512 000
047/5512 207

Úrad práce, soc. vecí a rodiny R. Sobota 047/2447 360

Úrad práce, soc. vecí a rodiny R. Sobota 047/2447 360

Sociálna poisťovňa, pobočka R. Sobota 047/5603 002

VÚB a.s., pobočka Hnúšťa 0850 123 000 – modrá linka

SLSP a.s., pobočka Tisovec 047/5493 251

Slovenská pošta a.s. 5493 242, 5493 277, 5493 244

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla call centra:
0961 699 555
048/4306 555