Občianske združenia a organizácie

Združenia vypísané z registra občianskych združení

4x4outdoor team o. z. Tisovec

Sídlo: Rimavská Píla, Hlavná 217, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 25.03.2011
Oblasti činnosti: camping, caravan, motorizmus

Aktívna mládež Banskobystrického kraja Tisovec

Sídlo: Francisciho 807, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 19.01.2009
Oblasti činnosti: iné združenia

FK CSM Tisovec

Sídlo: Daxnerova 756, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 16.07.1990
Osoby oprávnené konať v mene združenia: Ing. Viliam Slašťan, Marián Oravec
Oblasti činnosti: kluby

GAMABEN Tisovec

Sídlo: Daxnerova 696, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 23.12.2004
Osoby oprávnené konať v mene združenia: Marek Štajer
Oblasti činnosti: rómske

Hokejový klub ZŤS Tisovec

Sídlo: Tisovec , 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 24.07.1990
Oblasti činnosti: kluby

Hradová Tisovec

Sídlo: Ing. Dušan Hutka, Malinovského 1179, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 21.11.2003
Oblasti činnosti: rozvoj obce, regiónu, CR, história

I. Gemerský paraglidingový spolok Tisovec

Sídlo: Daxnerova 734, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 30.08.2002
Oblasti činnosti: kluby

Klub RTVŠ Tisovec

Sídlo: Ľ. Štúra 598, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 19.11.1990
Oblasti činnosti: kluby

Klub viacboja všestrannosti Hradová Tisovec

Sídlo: Štefánikova 955, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 31.10.1991
Oblasti činnosti: kluby

KST - Turistický oddiel KOS Rimavská dolina

Sídlo: Daxnerova 1083, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 30.12.1997
Oblasti činnosti: turistické

KST Tisovec

Sídlo: Daxnerova 693, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 24.07.1990
Oblasti činnosti: turistické

Lyžiarsky Ski klub Tisovec

Sídlo: Štefánikova 622, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 24.07.1990
Oblasti činnosti: kluby

Občianske združenie TisArt

Sídlo:Muránska 569, 980 61 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 15. júla 2015
Oblasti činnosti: iné umelecké, kultúrne

Občianske združenie ZUBAČKA

Sídlo: MsÚ, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 31.05.2004
Osoby oprávnené konať v mene združenia: Zdenko Lopušný, Ján Spišiak
Oblasti činnosti: história

OFF ROAD KLUB TISOVEC

Sídlo: Daxnerova 734, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 23.02.2007
Oblasti činnosti: camping, caravan, motorizmus

OZ ZBOJSKÁ

Sídlo: Zbojská 1703, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 31.12.2009
Oblasti činnosti: rozvoj obce, regiónu, CR

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

Sídlo: Daxnerova 1112, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 10.10.2001
Oblasti činnosti: rozvoj obce, regiónu, CR

Slovenský cykloklub Tisovec

Sídlo: Štefánikova 955, 98001 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 04.12.2000
Oblasti činnosti: kluby

Speleoklub Tisovec

Sídlo: Štefánikova 956, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 11.03.1996
Oblasti činnosti: životné prostredie, iné povolanie

Spolok lokálpatriotov Tisovca a miestnej časti Rimavská Píla

Sídlo: Jesenského 836, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 14.02.2001
Oblasti činnosti: priateľstvo vnútroštátne, rozvoj obce, regiónu, CR

Stolno-tenisový klub Tisovec

Sídlo: MsÚ, Nám. Dr. V. Clementisa, Tisovec, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 02.07.1997
Oblasti činnosti: kluby

Telovýchovná jednota Družstevník Rimavská Píla

Sídlo: Rimavská Píla 111, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku 24.07.1990
Oblasti činnosti: TJ

Telovýchovná jednota Rimava Tisovec

Sídlo: Hviezdoslavova 1106, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 23.10.1995
Oblasti činnosti: TJ

Veselá Stonožka

Sídlo: Muránska 576, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku 22.11.2007
Osoby oprávnené konať v mene združenia: Ing. Miroslava Kochanová
Oblasti činnosti: materské centrá

Volejbalový klub Tisovec

Sídlo: Tisovec, 980 61 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 24.07.1990
Oblasti činnosti: kluby

ZDaR, združenie detí a rodičov, Rimavská Píla

Sídlo: Partizánska 53, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 12.08.2008
Oblasti činnosti: rodinné
web: www.ozzdar.tk

Združenie priateľov koní "Rejkovo"

Sídlo: Daxnerova 958, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 12.06.2002
Oblasti činnosti: chovateľské, iné športové

Združenie rodičov a priateľov EGT Tisovec

Sídlo: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, 98061 Tisovec, Slovenská republika
Dátum vzniku: 30.01.2003
Oblasti činnosti: ZRPŠ