Úradná tabuľa mesta

VZN č. 2-2024 ktorým MsZ v Tisovci zrušuje Materskú školu Vansovej 231 Tisovec
Vyvesené: 2. 7. 2024 Dátum zvesenia: 17. 7. 2024
Aktualizovaný PHRSR Tisovec 2024-2028 s výhladom 2030
Vyvesené: 5. 12. 2023
Vstupná Správa dokumentu Aktualizovaný PHRSR Tisovec na roky 2024 - 2028
Vyvesené: 5. 12. 2023
Vyvesené: 9. 7. 2024 Dátum zvesenia: 23. 7. 2024
Vyvesené: 8. 7. 2024 Dátum zvesenia: 23. 7. 2024
VZN č. 5-2023 o dotáciách mesta dodatok č. 1
Vyvesené: 11. 1. 2024