Voľby do EÚ

Voľby do Európskeho parlamentu

Európske voľby sú voľbami do Európskeho parlamentu, priamo volenej inštitúcie Európskej únie (EÚ). Konajú sa každých päť rokov priamym hlasovaním.

Prvé Európske voľby sa uskutočnili v roku 1979. Dovtedy boli europoslanci vysielaní z národných parlamentov krajín EÚ.

  • Voľby do Európskeho parlamentu