Občan

Jubilant Mgr. Mojmír Zúrik

Dátum: 5. 10. 2015

2.októbra 2015 sa dožíva krásneho životného jubilea Mgr. Mojmír Zúrik , evanjelický farár, ktorý zanechal hlbokú duchovnú a mravnú stopu v Tisovci.

Osobný list predsedovi BBSK

Dátum: 20. 1. 2015

dovoľte mi touto cestou reagovať na Vaše vyjadrenia o mojom rodnom meste Tisovec a hneď na úvod môjho listu zdôrazniť, že Tisovec je už oddávne z historického hľadiska významným mestom slovenského školstva, divadelníctva, národného a kultúrno- spoločenského života, ako aj priemyslu.

Daruj krv

Dátum: 1. 10. 2013

Národná transfúzna služba SR a Slovenský Červený kríž

Poďakovanie a uznanie

Dátum: 23. 1. 2013

Mestská polícia v Tisovci, týmto vyslovuje uznanie a poďakovanie Patrícii Gažúrovej, žiačke Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Dňa 23.1.2013, sa zbavila jedna neznáma pani, bytom v bytovom dome na ulici Daxnerovej v Tisovci, pri Materskej škole malého mačiatka tak, že ho vyhodila von.( Možno sa uvedená pani v tomto článku spozná!?)

Otvorený list hráčov tenisovej ligy starých pánov v Tisovci

Dátum: 23. 9. 2012

V prílohe nájdete zverejnený Otvorený list hráčov Tisovskej tenisovej ligy starých pánov a tenisovej verejnosti určený mestskému zastupiteľstvu a mestu Tisovec.

Priložte ruku k dielu

Dátum: 14. 8. 2012

Občianske združenie ZDaR Rimavská Píla oznamuje svojim členom a sympatizantom, že sa na „multifunkčnom ihrisku“ dňa 18. augusta 2012 o 17.00 hod. uskutoční brigáda.

Terénna sociálna práca v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla

Dátum: 4. 8. 2012

Terénna sociálna práca je primárna prevencia orientovaná na potreby klienta a zároveň je službou sociálnej prevencie, t.j. chráni spoločnosť pred vznikom a šírením nežiaducich javov.

Dostaneme sa do zariadenia sociálnych služieb ťažšie?

Dátum: 22. 4. 2012

Áno.

Poďakovanie

Dátum: 29. 3. 2012

Vážení spoluobčania,

Terénna sociálna práca v meste Tisovec

Dátum: 15. 2. 2012

Terénna sociálna práca v meste Tisovec sa realizuje od 16.1.2012 cez projekt „Terénna sociálna práca v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla“ vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu. Projekt je pokračovaním predchádzajúcich projektov, ktoré sa realizovali v rokoch 2005-2008 a 2009-2010. Hlavným cieľom je prostredníctvom terénnej sociálnej práce v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla podporiť vytváranie podmienok na zabránenie sociálneho vylúčenia znevýhodnených sociálnych skupín.

Poďakovanie

Dátum: 30. 1. 2012

Mestská polícia v Tisovci vyslovuje uznanie a poďakovanie, občanom nášho mesta Tisovec, Marekovi Gottliebovi, jeho synovi Filipovi Gottliebovi, Ľubomírovi Husanicovi a Jánovi Bútorovi. Dňa 28.1.2012 okolo 13,15 hod., si Marek Gottlieb všimol, že v rodinnom dome majiteľa p. Lapšanského, na ulici Sládkovičovej v Tisovci, sa pohybujú nejaké osoby.