Kultúrne pamiatky

Pamätná tabuľa Dr. P. Jozeffymu, r. 1948

Tabuľa sa nachádza na námestí, na budove starej evanielickej fary, vedľa predajne Knihy-Gramo.
Autor: Miroslav Kužel

Busta Š. M. Daxnera, 12.9.1992

Busta na nachádza medzi ZŠ Dr. V. Clementisa a evanielickým kostolom.
Autor: Peter Balogh (1992)

Pamätník Terézie Vansovej

Pri Ev.a.v. kostole v Rimavskej Píle
Autori: akad.soch. Miroslav Ksander a Jozef Chrobák (1970)

Pamätník Dr. V. Clementisa, r. 1972

V areáli Základnej školy Dr. V. Clementisa
Autor: akad.maliar. Jozef Horváth (1972)

Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Tisovec, Jozeffyho ul., v správe MsÚ