2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci a voľby primátora mesta Tisovec
na volebné obdobie 2018 - 2022 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všetky potrebné informácie

Voľby2

Výsledky volieb do orgánov samosprávy na volebné obdobie 2018 – 2022

Dátum: 11. 11. 2018

Mestská volebná komisia v Tisovci uverejňuje výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta na volebné obdobie 2018 – 2022

Oznámenie

Oznámenie k umiestňovaniu volebných plagátov

Dátum: 15. 10. 2018

Mesto Tisovec oznamuje kandidujúcim subjektom sprístupnenie výlepných plôch na umiestnenie predvolebných plagátov.

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy MESTA TISOVEC 1

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy MESTA TISOVEC

Dátum: 21. 9. 2018

Mesto Tisovec uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci a pre voľby primátora mesta Tisovec.

Voľby2

Odvolanie a menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Dátum: 12. 9. 2018

Mesto Tisovec oznamuje odvolanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a menovanie nového zapisovateľa k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Volby2

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a volebných miestností

Dátum: 10. 9. 2018

Mesto Tisovec oznamuje utvorenie volebných volebných okrskov a určenie volebných miestností k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Odvolanie a menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie 1

Odvolanie a menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Dátum: 3. 9. 2018

Mesto Tisovec oznamuje odvolanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a menovanie nového zapisovateľa k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy-voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy

Dátum: 23. 8. 2018

Mesto Tisovec oznamuje menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte obyvateľov Mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla 1

Oznámenie o počte obyvateľov Mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Dátum: 17. 8. 2018

Mesto Tisovec oznamuje počet obyvateľov mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 1

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Dátum: 15. 8. 2018

Mesto Tisovec oznamuje určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí- Informácie pre voliča 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Dátum: 16. 7. 2018

Zverejnenie informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.