Putnok

Putnok - Maďarská republika

putnok

Domovská stránka: http://www.putnok.hu/

Mesto Putnok je s počtom obyvateľov 8000 najväčšie mesto Gemera v Maďarskej republike. Bohatá, vyše 700-ročná história tohto mesta predurčuje Putnok aj v súčasnosti ako centrum hospodárstva, sociálno-kultúrneho a spoločenského života Gemera v Maďarskej republike.

Významný je pre rozvoj zamestnanosti strojárenský a textilný priemysel v meste. Z viacerých historických kultúrnych pamiatok je treba spomenúť najmä Szerényiho kaštieľ. Mesto veľmi aktívne podporuje rozvoj medzinárodných vzťahov v rámci Euroregiónu Slaná-Rimava. Svoje opodstatnenie má každoročne konaná výstava Gemer-Expo, ktorá nadobudla široký medzinárodný rozmer a utužila vzájomné vzťahy s partnerskými mestami zo Slovenska, Poľska a Francúzska.