Smútočné oznamy

obr.Smútočné oznamy v tejto sekcii sú zverejnené
len so súhlasom pozostalých

Zobrazené 1-100 z 377

Štefan Deneš

Dátum: 8. 7. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. júla 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Štefan Deneš, vo veku 69 rokov, z Daxnerovej ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

František Hromek

Dátum: 2. 7. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. júla 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán František Hromek, vo veku 59 rokov, z Daxnerovej ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Pavel Kriška

Dátum: 1. 7. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. júna 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Pavel Kriška, vo veku 76 rokov, z Francisciho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Jaroslav Hepka

Dátum: 24. 6. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22. júna 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jaroslav Hepka, vo veku 72 rokov, z Jesenského ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 24.6.2024 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Ondrej Brndiar

Dátum: 30. 5. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. mája 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ondrej Brndiar, vo veku 67 rokov, z Francisciho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Jimi Čurda

Dátum: 28. 5. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. mája 2024 nás navždy opustil pán Jimi Čurda, vo veku 76 rokov, zo Sládkovičovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 30.5.2024 o 14.00 hodine v evanjelickom kostole v Brezne.

Stanislav Kosmel

Dátum: 27. 5. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22. mája 2024 nás navždy opustil náš dlhoročný spoluobčan, pán Stanislav Kosmel, vo veku nedožitých 76 rokov, naposledy bytom na Orave.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Mgr. Karol Mixtaj

Dátum: 20. 5. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19. mája 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Karol Mixtaj, vo veku 69 rokov, z Francisciho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 22.5.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Samuel Hudec

Dátum: 7. 5. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. mája 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Samuel Hudec, vo veku 66 rokov, naposledy bytom v Klenovci.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 8.5.2024 o 11.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Ján Svinčiak

Dátum: 29. 4. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. apríla 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Svinčiak, vo veku 78 rokov, z Bakulínyho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 29.4.2024 o 13.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Valéria Pauková, rod. Slabejová

Dátum: 4. 4. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. marca 2024 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Valéria Pauková, vo veku 73 rokov, naposledy bytom ZSS Tisovček. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Oľga Bottová, rod. Michalidesová

Dátum: 2. 4. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. marca 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Oľga Bottová, vo veku 80 rokov, z Bakulínyho ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Ján Vrábeľ

Dátum: 2. 4. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. marca 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Vrábeľ, vo veku 73 rokov, z Francisciho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 2.4.2024 o 15.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci.

Emília Huňová

Dátum: 27. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. júla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Emília Huňová, vo veku 87 rokov, z Jozeffyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 28.3.2024 o 13.00 hodine v cintoríne na Rimavskej Píle.

Božena Rončáková, rod. Čuvajová

Dátum: 26. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. marca 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Božena Rončáková, vo veku 73 rokov, z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 27.3.2024 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Dušan Mistrík

Dátum: 15. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. marca 2024 nás navždy opustil pán Dušan Mistrík, vo veku 47 rokov, naposledy bytom v Bratislave.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Božena Adameková

Dátum: 15. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. marca 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Božena Adameková, vo veku 76 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 14.3.2024 o 14.30 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Zdeněk Michalec

Dátum: 12. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. marca 2024 nás navždy opustil pán Zdeněk Michalec, vo veku 86 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 15.3.2024 o 12.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci.

Michaela Gajdáčová

Dátum: 12. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. marca 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Michaela Gajdáčová, vo veku 79 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 16.3.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Ján Remper

Dátum: 11. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8. marca 2024 nás navždy opustil pán Ján Remper, vo veku nedožitých 77 rokov, z Bakulínyho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 11.3.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci.

Rudolf Verkin

Dátum: 7. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. marca 2024 nás navždy opustil pán Rudolf Verkin, vo veku 74 rokov, z Francisciho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 9.3.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci.

Pavel Trnavský

Dátum: 4. 3. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. marca 2024 nás navždy opustil pán Pavel Trnavský, vo veku 88 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 6.3.2024 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Barnabáš Szoke

Dátum: 28. 2. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. februára 2024 nás navždy opustil pán Barnabáš Szoke, vo veku 70 rokov, z Daxnerovej ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Kvetoslava Obročníková

Dátum: 16. 2. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. februára 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Kvetoslava Obročníková, vo veku 93 rokov, z Daxnerovej ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Elena Fehérová

Dátum: 16. 2. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13. januára 2024 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Elena Fehérová, vo veku 87 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 17.2.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Jozef Vývlek

Dátum: 7. 2. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. februára 2024 nás navždy opustil pán Jozef Vývlek, vo veku 67 rokov, z Francisciho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 10.2.2024 o 13.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Emil Milan Rončák

Dátum: 5. 2. 2024

Smútiaca rodina a Mestský úrad v Tisovci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 05.02.2024 nás vo veku 76 rokov navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, blízky príbuzný a náš spoluobčan p. Emil Milan Rončák z Hviezdoslavovej ulice.

František Beňo

Dátum: 11. 1. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. decembra 2023 nás navždy opustil pán František Beňo, vo veku 53 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 13.1.2024 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Jozef Baran

Dátum: 8. 1. 2024

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. januára 2024 nás navždy opustil pán Jozef Baran, vo veku 69 rokov, rodák z Tisovca, naposledy bytom v Banskej Bystrici. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Dušan Mistrík

Dátum: 27. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. decembra 2023 nás navždy opustil pán Dušan Mistrík, vo veku 76 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 28.12.2023 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Dianiška

Dátum: 25. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. decembra 2023 nás naveky opustil náš spoluobčan, pán Ján Dianiška, vo veku 81 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 27.12.2023 o 13.30 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Anna Dianišková, rod. Šuleková

Dátum: 23. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. decembra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Dianišková, vo veku 84 rokov, z Malinovského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 26.12.2023 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Július Caban

Dátum: 23. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20. decembra 2023 nás navždy opustil pán Július Caban, vo veku 73 rokov, z Muránskej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 5.1.2024 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Július Trník

Dátum: 20. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19. decembra 2023 nás navždy opustil pán Július Trník, vo veku 76 rokov, z Partizánskej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 21.12.2023 o 14.00 hodine v nad hrobom v cintoríne na Muránskej ulici.

Darina Vojtková

Dátum: 14. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13. decembra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Darina Vojtková, vo veku 95 rokov, z Muránskej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 15.12.2023 o 15.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Ján Hlodák

Dátum: 8. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. decembra 2023 nás navždy opustil pán Ján Hlodák, vo veku 80 rokov, z Hviezdoslavovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 9.12.2023 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Mária Miháliková

Dátum: 8. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. decembra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Miháliková, vo veku 92 rokov, z Francisciho ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Vladimír Polcer

Dátum: 4. 12. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. augusta 2023 nás navždy opustil pán Vladimír Polcer, zo Sládkovičovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 5.12.2023 o 13.00 hodine v cintoríne v Hámri.

Ján Koniar

Dátum: 7. 11. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. novembra 2023 nás navždy opustil pán Ján Koniar, vo veku 61 rokov, z Rimavskej Píly.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 8.11.2023 o 14.30 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Forus

Dátum: 6. 11. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. novembra 2023 nás navždy opustil pán Ján Forus, vo veku 67 rokov, z Partizánskej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 7.11.2023 o 14.30 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Emília Rošková

Dátum: 6. 11. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. októbra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Emília Rošková, vo veku 92 rokov, z Muránskej ulice. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Elena Urbancová

Dátum: 6. 11. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. októbra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Elena Urbancová, vo veku 87 rokov, z Ulice Ľudovíta Štúra. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Jozef Hámorszki

Dátum: 6. 11. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. októbra 2023 nás navždy opustil pán Jozef Hámorszki, vo veku 92 rokov, naposledy bytom Domov dôchodcov Krásna. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Mária Švarcpacherová

Dátum: 26. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25. októbra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Švarcpacherová, vo veku 84 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa uskutoční 27.10.2023 o 13.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Ján Roško

Dátum: 19. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. októbra 2023 nás navždy opustil pán Ján Roško, vo veku nedožitých 70 rokov, z Hviezdoslavovej ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Ján Dianiška

Dátum: 12. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. októbra 2023 nás navždy opustil pán Ján Dianiška, vo veku 75 rokov, zo Sládkovičovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 14.10.2023 o 14.30 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Emília Liptáková

Dátum: 10. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. októbra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Emília Liptáková, vo veku 74 rokov, naposledy bytom v DDaDSS. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Mária Ladzianska

Dátum: 10. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. októbra 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Ladzianska, vo veku 76 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 11.10.2023 v obci Čamovce.

Pavel Brndiar

Dátum: 10. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. októbra 2023 nás navždy opustil pán Pavel Brndiar, vo veku 82 rokov, z Francisciho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 12.10.2023 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ivan Pavlík

Dátum: 4. 10. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. októbra 2023 nás navždy opustil pán Ivan Pavlík, vo veku 62 rokov, z Daxnerovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 6.10.2023 o 15.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Bútor

Dátum: 19. 9. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. septembra 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Bútor, vo veku 52 rokov, z Partizánskej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 14.10.2023 o 13.00 hodine v cintoríne v Hámri.

Zdeněk Charvát

Dátum: 14. 9. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. septembra 2023 nás navždy opustil pán Zdeněk Charvát, vo veku 74 rokov, z Bakulínyho ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 16.9.2023 o 14.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Jozef Janeček

Dátum: 31. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. júla 2023 nás navždy opustil pán Jozef Janeček, vo veku nedožitých 62 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 2.9.2023 o 10.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici.

Terézia Fujdiarová

Dátum: 28. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. augusta 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Terézia Fujdiarová, vo veku 96 rokov, naposledy bytom v Tisovci. Posledná rozlúčka sa bude konať 31.8.2023 o 15.00 hodine v Hnúšti.

Vlasta Bartošová

Dátum: 28. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. augusta 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Vlasta Bartošová, vo veku 79 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 30.8.2023 o 12.00 hodine nad hrobom v cintoríne v Rimavskej Píle.

Darina Cavarová

Dátum: 25. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. augusta 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Darina Cavarová, vo veku 82 rokov, z Partizánskej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 26.8.2023 o 12.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Marcel Marko

Dátum: 23. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. augusta 2023 nás navždy opustil pán Marcel Marko, vo veku 47 rokov, naposledy bytom Hačava-Skálie.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 24.8.2023 o 15.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Pardupa

Dátum: 23. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22. augusta 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Pardupa, vo veku 76 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 6.10.2023 o 13.00 hodine v cintoríne v Hámri.

Mária Jágerská

Dátum: 15. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. augusta 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Mária Jágerská, vo veku 91 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 16.8.2023 o 15.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Anna Krišková

Dátum: 9. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4. augusta 2023 nás naveky opustila naša bývalá spoluobčianka, pani Anna Krišková, vo veku 75 rokov, naposledy bytom v Bratislave. Posledná rozlúčka sa bude konať 14.8.2023 o 17.00 hodine v krematóriu v Bratislave.

Pavel Šimko

Dátum: 9. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. augusta 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Pavel Šimko, vo veku 73 rokov, zo Sládkovičovej ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Jozef Janeček

Dátum: 1. 8. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. júla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Janeček, vo veku nedožitých 62 rokov, zo Štefánikovej ulice. Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Vlasta Demjánová

Dátum: 31. 7. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. júla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Vlasta Demjánová, vo veku 63 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 1.8.2023 o 15.00 hodine vo Chválovej.

Žigmund Dežulian

Dátum: 19. 7. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. júla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Žigmund Dežulian, vo veku 86 rokov, z Bakulínyho ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 24.9.2023 o 10.30 hodine v Rímskokatolíckom cintoríne v Tisovci.

Dezider Slivka

Dátum: 4. 7. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. júla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Dezider Slivka, vo veku 85 rokov, z Rimavskej Píly.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 5.7.2023 o 13.00 pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Caban

Dátum: 3. 7. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. júna 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Caban, vo veku 94 rokov, z Jesenského ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 3.7.2023 o 14.00 v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Danka Maďarová

Dátum: 29. 6. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. júna 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Danka Maďarová, vo veku 78 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 30.6.2023 o 13.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Júlia Šimová

Dátum: 12. 6. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. júna 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Júlia Šimová, vo veku 75 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 12.6.2023 o 15.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Terézia Manicová

Dátum: 8. 6. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. júna 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Terézia Manicová, vo veku 78 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 10.6.2023 o 15.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Helena Zvarová

Dátum: 25. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. apríla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Helena Zvarová, vo veku 79 rokov, z Muránskej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 27.4.2023 o 15.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Anna Cabanová

Dátum: 25. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. apríla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Cabanová, vo veku 92 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 26.4.2023 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Marta Bobáková, rod. Boldiová

Dátum: 19. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. apríla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Marta Bobáková, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať 20.4.2023 o 15.00 hodine v cintoríne na Muránskej ulici.

Daniel Fujdiar

Dátum: 17. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 16. apríla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Daniel Fujdiar, vo veku 69 rokov, z Muránskej ulice.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 20.5.2023 o 14.00 v cintoríne na Muránskej ulici.

Ján Caban

Dátum: 17. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. apríla 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Caban, vo veku 52 rokov, z Bakulínyho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali rad, venujte mu tichú spomienku.

Emília Sabová, rod. Fiľová

Dátum: 17. 4. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. apríla 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Emília Sabová, vo veku 93 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 17.4.2023 o 15.30 hodine V Evanjelickom kostole v Tisovci.

Anna Vlčeková

Dátum: 30. 3. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29. marca 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Anna Vlčeková, vo veku 81 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 31.3.2023 o 15.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Tatiana Kováčiková

Dátum: 13. 3. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12. marca 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Tatiana Kováčiková, vo veku 65 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 15.3.2023 o 15.00 hodine v Dome smútku v Rim. Brezove.

Miroslav Kuchta

Dátum: 10. 3. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 9. marca 2023 nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan, pán Miroslav Kuchta, vo veku 66 rokov, naposledy bytom v Bratislave. Posledná rozlúčka sa bude konať 13.3.2023 o 16.15 hodine v krematóriu v Bratislave.

Ján Urban

Dátum: 28. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. februára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Urban, vo veku 81 rokov, z Muránskej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 20.2.2023 o 15.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Miroslav Zúr

Dátum: 28. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20. januára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Zúr, vo veku 79 rokov, z Hviezdoslavovej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 24.1.2023 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Oľga Krišková

Dátum: 27. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. februára 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Oľga Krišková, vo veku 90 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 1.3.2023 o 15.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci.

Magdaléna Binderová, rod. Utratová

Dátum: 16. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. februára 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Magdaléna Binderová, vo veku 87 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 17.2.2023 o 14.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Ján Sakáč

Dátum: 15. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. februára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Sakáč, vo veku 60 rokov, z Malinovského ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Miroslav Kaštan

Dátum: 2. 2. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31. januára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Kaštan, vo veku 29 rokov, z Muránskej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 4.2.2023 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Ružena Bútorová, rod. Baranová

Dátum: 30. 1. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27. januára 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Ružena Bútorová, vo veku 76 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 30.1.2023 o 13.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Ondrej Janeček

Dátum: 27. 1. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. januára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ondrej Janeček, vo veku 68 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Květa Hoťáková, rod. Baganová

Dátum: 16. 1. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. januára 2023 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Květa Hoťáková, vo veku 67 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 18.1.2023 o 13.00 hodine pri Dome smútku na Muránskej ulici.

Imrich Gondáš

Dátum: 9. 1. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. januára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Imrich Gondáš, vo veku 45 rokov, z Jesenského ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 10.1.2023 o 13.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Hriňovej.

Dušan Kekeňák

Dátum: 9. 1. 2023

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. januára 2023 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Dušan Kekeňák, vo veku 72 rokov, z Daxnerovej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 8.1.2023 o 13.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Milan Brádňan

Dátum: 19. 12. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 16. decembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Milan Brádňan, vo veku 58 rokov, z Rimavskej Píly.
Posledná rozlúčka sa bude konať 21.12.2022 o 14.00 hodine v Evanjelickom kostole v Rim. Píle.

Jaroslav Dianiška

Dátum: 12. 12. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. decembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jaroslav Dianiška, vo veku 88 rokov, z Daxnerovej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 13.12.2022 o 14.30 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Elena Demianová

Dátum: 12. 12. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. decembra 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Elena Demianová, vo veku 88 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 13.12.2022 o 13.00 hodine v Evanjelickom kostole v Tisovci.

Anna Sojková Beňušová

Dátum: 9. 12. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. decembra 2022 nás naveky opustila naša bývalá spoluobčianka, pani Anna Sojková Beňušová, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka sa bude konať 10.12.2022 o 12.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Lome Nad Rimavicou.

Július Adamec

Dátum: 1. 12. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30. novembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Július Adamec, vo veku 82 rokov, z Daxnerovej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 3.12.2022 o 13.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Jozef Miklóš

Dátum: 22. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. novembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Miklóš, vo veku 79 rokov, z Francisciho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Viera Krajčiová, rod. Pastýrová

Dátum: 22. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17. októbra 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Viera Krajčiová, vo veku 70 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 18.11.2022 o 14.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici.

Iveta Barzová

Dátum: 8. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. novembra 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Iveta Barzová, vo veku 52 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 10.11.2022 o 15.30 hodine v kostole na Rimavskej Píle.

Jozef Vlček

Dátum: 4. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. novembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Vlček, vo veku 74 rokov, zo Štefánikovej ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 5.11.2022 o 11.00 hodine v Rímskokatolíckom kostole v Pohronskej Polhore.

Alžbeta Žabková, rod. Botošová

Dátum: 3. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2. novembra 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Alžbeta Žabková, vo veku 75 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 5.11.2022 o 12.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Ján Maťko

Dátum: 3. 11. 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. novembra 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Ján Maťko, vo veku 71 rokov, z Jesenského ulice.
Posledná rozlúčka sa bude konať 5.11.2022 o 14.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Zobrazené 1-100 z 377