Ludgeřovice

Ludgeřovice - Česká republika

ludgerovice

Domovská stránka: http://www.ludgerovice.cz

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v zachovalej listine, zapísanej dňa 28.1.1303 na hrade Landeku. Je písaná latinsky a okrem iných svedkov je potvrdená i "Balderamom, richtárom z Rudgersdorfu". Týmto je dokumentovaná exsitencia obce "Rudgersdorf" (Ludgeřovice). Jej obyvatelia sa živili prácou v lese, jeho postupným klčovaním na poľnohospodársku pôdu. 

V 19. storočí začali obyvatelia dochádzať za prácou do rozrastajúcich sa čiernonuhoľných baní a hutí v Ostrave. Dodnes tam za prácou dochádza väčšina dospelých obyvateľov. Obec značne utrpela za tridsaťročnej vojny a tiež počas druhej svetovej vojny, v ktorej padlo na frontoch alebo bolo pri bojoch zabitých 250 obyvateľov, najmä mladých mužov. Do 18. storočia patrila obec k českej korune, resp. k Rakúsku. Po prehratej Rakúsko-Pruskej vojne patrila spolu s celým územím Hlučínska k Prusku, neskôr Nemecku, a to až do 4.2.1920, kedy sa toto územie stalo súčasťou Československej republiky, teraz Českej republiky. O nesmiernej pracovitosti obyvateľov svedčí to, že v rokoch 1945 až 1990 bolo v obci postavených alebo zrekonštruovaných viac ako 800 rodinných domov. Dňa 12.4.1995 bol predsedom poslaneckej snemovne obci udelený erb a vlajka obce. V erbe obce je strieborná hlavica biskupskej barly v červenom poli.