Predpisy MZ

Rokovací a organizačný poriadok Mestského zastupiteľstva v tisovci. Stiahnuť si predmetné dokumenty môžete vo formáte PDF zo zoznamu nižšie.

Rokovací poriadok MZ

Organizačný poriadok MZ