Cirkvi

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Tisovec

Katolícky farár: ThDr. Artur Ciepielski, PhD.
Kontakt: Tisovec, Sládkovičova 258,
Tel.č.: 0905 891 722
e-mail: tisovec@burv.sk

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. so sídlom v Tisovci

Evanjelický farár: Administrátor cirkevného zboru Mgr. Roman Roskoš
Kaplán: Mgr. Filip Púpala
Kontakt: Tisovec, Malinovského 3,
Tel.č.: 0940 199 985/0915 805 322
e-mail: ecavtisovec@gmail.com

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Rimavskej Píle

Evanjelický farár: Administrátor cirkevného zboru Mgr. Roman Roskoš
Kontakt: Rimavská Píla, Vansovej 1,
Tel.č.: 047/549 34 83