Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Rozpočet

2024

Rozpočet na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026

Rozpočet na rok 2024 a výhľadovo na roky 2025 a 2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1006,27 kB
Vložené: 3. 4. 2024

2023

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 - 2024.pdf

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 - 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 739,84 kB
Vložené: 13. 12. 2022

Rozpočet na rok 2023, výhľadovo na roky 2024 a 2025

Rozpočet na rok 2023, výhľadovo na roky 2024 a 2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,67 MB
Vložené: 30. 3. 2023

2022

Návrh rozpočtu mesta Tisovec 2022 a výhľadovo na roky 2023 - 2024

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 30. novembra 2021 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený: N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 – 2024 Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 – 2024 je dostupný k nahliadnutiu na Oddelení finančnom a majetkovom. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať do 14.12.2021, a to: písomne na adresu: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec elektronicky: mesto@tisovec.com ústne: do zápisnice na mestskom úrade
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 - 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB
Vložené: 1. 12. 2021

Rozpočet 2022 a výhľadovo na roky 2023, 2024

Mesto Tisovec zverejňuje schválený rozpočet mesta Tisovec na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024.
Rozpočet 2022 a výhľadovo na roky 2023, 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Vložené: 22. 12. 2021

2021

Rozpočet 2021 a výhľadovo na roky 2022, 2023.pdf

Rozpočet 2021 a výhľadovo na roky 2022, 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,93 kB
Vložené: 30. 8. 2021

2020

N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 9. marca 2020 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený: N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022 Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022 je dostupný k nahliadnutiu na Oddelení finančnom a majetkovom. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať a to: písomne na adresu: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec elektronicky: mesto@tisovec.com ústne: do zápisnice na mestskom úrade
Navrh rozpoctu na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,42 MB
Vložené: 29. 11. 2020

Rozpocet 2020 výhľadovo na roky 2021 2022.pdf

Rozpocet 2020 výhľadovo na roky 2021 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,29 kB
Vložené: 31. 12. 2020

2019

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 - 2021

Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese tibor.tokar@tisovec.com
Navrh rozpoctu na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Vložené: 12. 3. 2019

Rozpocet na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021

Mesto Tisovec zverejňuje schválený rozpočet mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021.
Rozpocet na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Vložené: 16. 4. 2019

2018

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 - 2020

Rozpocet mesta Tisovec na roky 2018 2019 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Vložené: 15. 3. 2019

2017

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Vložené: 9. 1. 2018

2016

Príloha č.2- Tabuľková časť rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

priloha c2 tabulkova cast rozpoctu podla funkcnej a ekonomickej klasifikacie 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,32 kB
Vložené: 30. 5. 2017

Príloha č.1 - Tabuľková časť programového rozpočtu 2016, 2017, 2018

priloha c1 tabulkova cast programoveho rozpoctu 2016_2017_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,59 kB
Vložené: 30. 5. 2017

Programový rozpočet 2016, 2017, 2018 s komentárom

programovy_rozpocet_2016_2017_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,04 kB
Vložené: 30. 5. 2017

2015

Príloha č.1 - Tabuľková časť programového rozpočtu 2015, 2016, 2017

priloha_1_tabulkova_cast_programoveho_rozpoctu_2015_2016_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 873,47 kB
Vložené: 30. 5. 2017

Programový rozpočet 2015, 2016, 2017 s komentárom

programovy_rozpocet_2015_2016_2017 s komentarom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Vložené: 30. 5. 2017

Príloha č.2- Tabuľková časť rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

priloha_2_tabulkova_cast_rozpoctu_podla_funkcnej_a_ekonomickej_klasifikacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 711,01 kB
Vložené: 30. 5. 2017

2014

Plnenie rozpočtu za rok 2014

plnenie_rozpoctu_za_rok_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,1 kB
Vložené: 30. 5. 2017