Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Záverečný účet

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 990,11 kB
Vložené: 30. 5. 2017

2015

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2015 tabuľka

zaverecny ucet 2015 tabulka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,11 kB
Vložené: 30. 5. 2017

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2015 text

zaverecny ucet 2015 text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Vložené: 30. 5. 2017

2016

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016 tabuľka

Záverečný účet 2016_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 679,87 kB
Vložené: 18. 1. 2018

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2016 text

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2016_zverejnene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 18. 1. 2018

2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017_zverejnený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Vložené: 28. 6. 2018

2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Vložené: 11. 6. 2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,04 kB
Vložené: 11. 6. 2019

2019

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 22. 9. 2020

2020

Stanovisko hlavnej kontrolorky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2020

stanovisko hlavnej kontrolorky mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Vložené: 14. 7. 2022

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2020

Zaverecny ucet 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,37 kB
Vložené: 16. 6. 2022

2021

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2021

Zaverecny ucet 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 618,05 kB
Vložené: 28. 7. 2022

2022

Stanovisko hlavnej kontrolorky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2022

STANOVISKO - záverečný účet - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,17 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Záverečný účet Mesta Tisovec za rok 2022

Zaverecny ucet 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,58 kB
Vložené: 29. 6. 2023

2023

Záverečný ucet 2023 NÁVRH

Zaverecny ucet 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,94 kB
Vložené: 14. 5. 2024

Záverečný účet 2023 schválený

Zaverecny ucet 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,69 kB
Vložené: 7. 6. 2024