Spolupráca - Cooperation 2018

Účasť delegácie mesta (žiaci, predstavitelia samosprávy) v Rumunsku v rámci projektu European Fair organizovaného partnerským mestom Tautii Magheraus.

Participation of the city delegation (pupils, self-government representatives) in Romania as part of the European Fair organized by Tautii Magheraus.

Publicita - Publicity

Foto1

Foto2

Foto3