Interné predpisy MsU

Interné predpisy MsU

Organizačný poriadok MsÚ

Organizačný poriadok MsÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,07 kB

Organizačná štruktúra MsÚ

Organizačná štruktúra MsÚ Tisovec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,98 kB

Vnútorný predpis č.5 - Používanie a evidencia pečiatok na mestskom úrade v Tisovci

-SMERNICA-c.-..pečiatky (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,93 kB

Interná smernica mesta Tisovec č. 1/2022 o používaní služobných motorových vozidiel

smernica vozidla1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,24 kB

Smernica č. 4/2022 o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Tisovec

Smernica o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Tisovec1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,66 kB

Smernica 01_2023 O výbere a realizácii zabezpečenia stravovania

SMERNICA 01_2023 O výbere a realizácii zabezpečenia stravovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 718,47 kB

Smernica o obehu účtovných dokladov

obeh účtovných dokladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,17 kB

PRACOVNÝ PORIADOK MsÚ Tisovec

PRACOVNÝ PORIADOK MsÚ Tisovec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 786,53 kB