2024

Súhrnné výsledky v Tisovci a m. č. R. Píla - voľby do EU parlamentu, 8.6.2024

Dátum: 11. 6. 2024

Súhrnné výsledky v Tisovci a m. č. R. Píla - voľby do EU parlamentu, 8.6.2024

Zápisnice okrskových volebných komisií

Dátum: 10. 6. 2024

Zápisnice okrskových volebných komisií

VOLEBNÁ KAMPAŇ pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Umiestňovanie volebných plagátov v Meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla

Dátum: 10. 4. 2024

VOLEBNÁ KAMPAŇ pre voľby do Európskeho parlamentu 2024
– Umiestňovanie volebných plagátov v Meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla

Žiadosť o zapísanie občana iného štátu EÚ do zoznamu voličov

Dátum: 28. 3. 2024

Žiadosť o zapísanie občana iného štátu EÚ do zoznamu voličov

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 28. 3. 2024

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie emailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu

Dátum: 28. 3. 2024

Zverejnenie emailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu

Čestné vyhlásenie občana SR v trval.pobyte v cudzine

Dátum: 28. 3. 2024

Čestné vyhlásenie občana SR v trval.pobyte v cudzine

Zoznam vyžrebovaných čísiel kanditátnych listín

Dátum: 28. 3. 2024

Zoznam vyžrebovaných čísiel kanditátnych listín

Zverejnenie e-mailu na zasielanie oznámení o delegovaní členov do OkVK

Dátum: 4. 3. 2024

Zverejnenie e-mailu na zasielanie oznámení o delegovaní čleenov do OkVK

Informácie pre voliča

Dátum: 4. 3. 2024

Informácie pre voliča

ROZHODNUTIE PRIMÁTORA - utvorenie okrskov, vol. miestností

Dátum: 1. 3. 2024

ROZHODNUTIE PRIMÁTORA - utvorenie okrskov, vol. miestností

Informácia pre voliča

Dátum: 14. 2. 2024

Informácia pre voliča

Rozhodnutie - voľby do Európskeho parlamentu

Dátum: 14. 2. 2024

Rozhodnutie - voľby do Europskeho parlamentu