Organizácie mesta

Mestské lesy Tisovec spol. s r.o.

Riaditeľ: Ing. Karol Kubíni

Kontakty:
Tisovec, Hviezdoslavova 1143,

Tel.č. 047 5494564, 047 5211150, 0908 901893

Fax: 047/5493 891

Činnosť:

Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, služby súvisiace s poľovníctvom, veľkoobchod a maloobchod s drevom, piliarska výroba, maloobchodný predaj pohonných hmôt, vykonávanie zemných prác so strojmi, oprava a údržba motorových vozidiel.

Služby mesta Tisovec s.r.o.

Riaditeľ: Ing. Štefan Bálint

Kontakty:
Tisovec, Francisciho 818,
Tel.č. 047/5494 548, 5494 549
Fax: 047/5494 549

Činnosť:
služby obyvateľom mesta, výroba a dodávka ÚK, TUV