Školstvo

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Riaditeľ: PaedDr. Katarína Dominiková
Zástupca riaditeľa: PaedDr. Anna Keletiová
Výchovný poradca: Ing. Miroslava Kochanová

Počet žiakov: 301
Počet zamestnancov: 46 (z toho 33 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Francisciho 803
Tel. č.: 047/549 32 07
web: www.zs-tisovec.edupage.org
e-mail: zs1tisovec@gmail.com

Školská jedáleň pri ZŠ
Vedúca: Janette Balážiková 
Tel. č.: 047/549 33 09

Evanjelické gymnázium Tisovec

Riaditeľ: Mgr. Miroslava Štefániková
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jaroslava Szczyrbová

Počet študentov: 236
Počet zamestnancov: 30 (z toho 21 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Jesenského 836
Tel./Fax: . 00421 47 55 11 700, f. č. 00421 47 55 11 788 
web: www.egt.sk
e-mail: skola@egt.sk

Stredná odborná škola Tisovec

Riaditeľ: Ing. Anna Kožiaková
Zástupca riaditeľa: Ing. Miroslav Sihelský

Počet študentov: 164
Počet zamestnancov: 29 (z toho 16 pedagógov, 4 vychovávateľky)

Kontakty: Tisovec, Jesenského 903
Tel. č.: 047/5493 212
web: http://www.sostisovec.eu
e-mail: spsti@spsti.svsbb.sk

Školský internát pri SOŠ
Tel. č.: 0911047391

Základná umelecká škola Tisovec

Riaditeľ: Mgr. Milan Matucha

Počet žiakov: 144
Počet zamestnancov: 9 (z toho 8 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Francisciho 803
Tel. č.: 047/5493 272

e-mail:  zustisovec2@gmail.com

Materská škola Tisovec

Riaditeľ: Júlia Hodoňová
Zástupca riaditeľa: Beáta Cibuliaková

Počet detí: 71
Počet zamestnancov: 14 (z toho 8 pedagógov)

Kontakty: Tisovec, Daxnerova 1085
Tel. č.:0903 980 482
web: http://mstisovec.webnode.sk
e-mail: mstisovec@gmail.com

Školská jedáleň pri MŠ
Vedúca: Soňa Denešová

PRACOVNÝ PORIADOK MŠ Tisovec

Materská škola Rimavská Píla

Riaditeľ: Andreja Medveďová

Počet detí: 13
Počet zamestnancov: 3 (z toho 2 pedagógovia)

Kontakty: Rimavská Píla, Vansovej 231
Tel. č.: 0903 980 464
e-mail: msrimavskapila@gmail.com

PRACOVNÝ PORIADOK MŠ Tisovec