Voľby

Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demokratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo voľbách vyberajú svojich zástupcov, ktorí ich potom reprezentujú po určité volebné obdobie. Priebeh a podmienky a všetky náležitosti volieb upravuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopnení niekotrých zákonov.

Príloha: Zákona č. 180/2014 Z.z.