Organizačná štruktura

oš

Primátor mesta – Ján Vengrín, MBA – 047/56 03 802

Prednostka – Ing. Eva Kučeráková – 047/56 03 808

Sekretariát/podateľňa + vedúca oddelenia vnútornej prevádzky + zastupujúca matrikárka

Bc. Michala Durecová -  047/56 03 801

Spoločný stavebný úrad – Mgr. Renata Slováková – 047/ 38 10 212

Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku – Ing. Miriama Janotíková – 047/56 03 803

Oddelenie výstavby – vedúci – Ing. Ivan Kokavec – 047/56 03 805

 • Ing. Tatiana Csolleová - zástupca vedúceho oddelenia - 047/56 03 807
 • Jana Maďarová – 047/56 03 804
 • Ľuboš Demian

Oddelenie finančné a majetkové  – vedúca – Ing. Veronika Majerová – 047/56 03 806

Ing. Lucia Polčániová

Ing. Michaela Mišíková

Eva Cabanová – 047/56 03 811

Oddelenie sociálne a školstva – Mgr. Veronika Kobyljaková – 047/56 03 810

 • Matričný úrad – Denisa Mániová – 047/56 03 812
 • Terénna soc. práca – Mgr. Irena Vetráková, Renata Huľuková – 0911 878 601
 • Materská škola Tisovec
 • Materská škola Rimavská Píla
 • Komunitné centrum Rimavská Píla
 • Základná škola Tisovec
 • Základná umelecká škola

Oddelenie kultúry a športu –vedúci - Michal Stejskal – 047/54 93 470, 0902255663

 • Mgr. Štefan Sabó
 • Knižnica – Miroslava Kojnoková, Erika Zerolová  047/5493264
 • Údržba - Kamil Vlček

Mestská polícia – Náčelník – Ján Barto – 047/56 03 850

 • Ľubomír Husanica