Školy

Zobrazené 1-30 z 246

Slávnostný koncert v Evanjelickom kostole a. v. v Tisovci

Dátum: 16. 6. 2017

Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Tisovci Mesto Tisovec Evanjelické gymnázium v Tisovci Vás pri príležitosti osláv 25. výročia založenia EGT pozývajú na slávnostný koncert vo štvrtok 22. júna 2017 o 17:00 hod. v Evanjelickom kostole a. v. v Tisovci

Nalaďme sa na správnu vlnu

Dátum: 15. 6. 2017

SOŠ v Tisovci úspešne podporuje aktivity smerujúce k uskutočneniu všeobecne prospešných cieľov i prostredníctvom projektov. Posledným, v podstate už úspešne realizovaným, projektom je grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma.

Polepetko

Dátum: 31. 5. 2017

Sviatok mali mamičky, staré mamky, babičky, sviatok mali ockovia, tatkovia, dedkovia, sviatok mali všetky rodiny!

Terezkine dobroty

Dátum: 22. 5. 2017

V roku 2017 si pripomíname 160. výročie narodenia T. Vansovej, významnej slovenskej spisovateľky, zakladateľky spolku Živena, vydavateľky časopisu Dennica.

Hugo je náš dlhoročný priateľ

Dátum: 22. 5. 2017

A sme radi, že je to tak... Stredná odborná škola v Tisovci sa už niekoľko rokov „priatelí“ s Hugom, ktorý je symbolom Nadácie pre deti Slovenska.

Prijímacie skúšky ZUŠ – 2. kolo

Dátum: 15. 5. 2017

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Tisovci oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok na prípravné štúdium, základné štúdium a štúdium pre dospelých v šk. roku 2017/2018 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru sa uskutoční v priestoroch a termínoch podľa dolu uvedeného rozpisu.

Pódium mladých umelcov opäť v Tisovci

Dátum: 5. 5. 2017

Po niekoľkých rokoch sa tisovská Základná umelecká škola stala opäť organizátorom súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl Gemera, Malohontu, Hontu a Novohradu pod názvom Pódium mladých umelcov. Tentoraz sme privítali komorné zoskupenia klasických a elektronických nástrojov spolu s ľudovými súbormi a to z 9-tich umeleckých škôl.

Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia založenia hudobného školstva v Tisovci

Dátum: 29. 3. 2017

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Tisovci, Mesto Tisovec a OZ Múzy Tisovca, Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert pri príležitosti pripomienky 80. výročia založenia hudobného školstva v Tisovci.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Dátum: 27. 2. 2017

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Exkurzia na Prednú Horu

Dátum: 6. 2. 2017

V rámci projektu Nadácie Orange sa Stredná odborná škola v Tisovci zúčastnila exkurzie v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom (OLÚP) na Prednej Hore dňa 26.1.2017. Žiaci sa stretli vo vestibule školy o 9:15 a spolu s riaditeľkou školy Ing. Annou Kožiakovou, Mgr. Alenou Majerskou PhD, Jánom Sakálošom a Mgr. Janou Pastýrovou odišli dvoma autobusmi na Prednú Horu.

Nalaďme sa na správnu vlnu

Dátum: 26. 1. 2017

Je už tradíciou, že SOŠ v Tisovci využíva možnosti inovovať, skvalitňovať a zatraktívňovať svoju prácu prostredníctvom projektov, ktorých cieľovou skupinou sú mladí ľudia, v snahe podporiť aktivity smerujúce k uskutočneniu všeobecne prospešných cieľov.

Vianočný príbeh s posolstvom mieru a lásky

Dátum: 27. 12. 2016

Opäť sa blíži ten nádherný čas lásky a porozumenia – Vianoce. V tomto predvianočnom období je na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci už zvykom, že žiaci prvého ročníka pripravujú svoj Christmas story teda Vianočný príbeh.

Z rozprávky do rozprávky

Dátum: 16. 12. 2016

Z rozprávky do rozprávky

Lapení v sieti

Dátum: 13. 12. 2016

Tretí ročník grantového programu Nadácie Orange venuje zvláštnu pozornosť téme ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií. Reaguje na aktuálne trendy v online komunikácií, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj, správanie, ale aj bezpečnosť detí a mladých ľudí.

Mikulášsky program Základnej školy

Dátum: 6. 12. 2016

Mikulášsky program Základnej školy

Aby sme vedeli, kam sa mince kotúľajú..

Dátum: 29. 11. 2016

Byť gramotný dnes neznamená iba vedieť písať a čítať. Každý deň sa stretávame s rôznymi podobami gramotnosti. Čitateľská, kultúrna, pohybová, matematická, počítačová, informačná....

Koncert pedagógov ZUŠ Tisovec 24.11.2016.

Dátum: 29. 11. 2016

Keď som v septembri oslovil kolegov a ponúkol im spoločné účinkovanie na verejnom koncerte, netušil som, aký veľmi kladný ohlas koncert prinesie. Už dávnejšie som nosil v hlave myšlienku prezentácie pedagógov školy na verejnosti.

Koncert pedagógov ZUŠ

Dátum: 18. 11. 2016

Vedenie základnej umeleckej školy pozýva všetkých priaznivcov vážnej a populárnej hudby na koncert pedagógov základnej umeleckej školy.

A opäť sme spoločne pomáhali...

Dátum: 14. 11. 2016

Stredná odborná škola Tisovec sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Hodina deťom, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska.

Oznam - SOŠ

Dátum: 6. 10. 2016

"Stredná odborná škola , ul. Jesenského č. 903, 980 61 Tisovec, vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku. Podmienky súťaže sú zverejnené na Úradnej tabuli mesta Tisovec a na webovej stránke školy: www.sostisovec.eu"

3.Metodické Dni- akordeón, komorná a orchestrálna hudba

Dátum: 22. 8. 2016

V dňoch 25. – 26.apríla 2016 sme sa so žiakmi Akordeónového orchestra ZUŠ Lipany zúčastnili ako hosťujúce teleso na tejto nádhernej akordeónovej akcii v Banskej Bystrici.

EGT najlepšie v Banskobystrickom kraji

Dátum: 27. 6. 2016

EGT najlepšie v Banskobystrickom kraji v anglickej EČMS

„...aby každé dieťa malo rodinu.“

Dátum: 30. 5. 2016

Základom kvality osobného i spoločenského života v dospelosti je rodina. Je veľmi dôležité, aby dieťa vyrastalo vo vlastnej rodine, v rodine, ktorá poskytuje istoty a bezpečie.

Letný detský tábor - Veľké Stretnutie Indiánov

Dátum: 27. 5. 2016

T. Brndiarová 0908 967 353

3. Metodické dni akordeón, komorná a orchestrálna hra 25. – 26. apríl 2016, Banská Bystrica

Dátum: 4. 5. 2016

Metodické dni už po tretíkrát organizuje ZUŠ Tisovec v rámci PMU (Pódia mladých umelcov – zoskupenia 14 ZUŠ Gemera – Malohontu – Novohradu).

3. Metodické dni akordeón, komorná a orchestrálna hra 25. – 26. apríl 2016, Banská Bystrica

Dátum: 4. 5. 2016

Metodické dni už po tretíkrát organizuje ZUŠ Tisovec v rámci PMU (Pódia mladých umelcov – zoskupenia 14 ZUŠ Gemera – Malohontu – Novohradu).

Chuť nášho regiónu

Dátum: 3. 5. 2016

Jedlo bolo odjakživa dôležitou súčasťou života ľudí vo všetkých regiónoch. Hoci sa v dávnych časoch nežilo ľahko, ľudia nezabúdali na to, čo sa dnes z našich domovov tak často vytráca.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Dátum: 10. 3. 2016

Zápis do 1. ročníka ZŠ

„Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom iných“. (A. Balling)

Dátum: 24. 2. 2016

V nedeľné popoludnie 7. februára 2016 sme privítali delegáciu detí a študentov z nášho spriateleného mestečka Tautii Magheraus z Rumunska. Pred Mestským úradom v Tisovci sa z červeného autobusu na nás zvedavo pozeralo 13 detí vo veku od 9-14 rokov. Po sedemhodinovej dlhej ceste sa ubytovali v penzióne Kôlnička. Prišli na pozvanie riaditeľstva Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa po dohode oboch riaditeľov a primátorov spriatelených miest.

„Ľudské práva - poznáme, rešpektujeme a chránime ich?“ Workshop ľudských práv

Dátum: 10. 2. 2016

Dňa 3. februára 2016 sa už po štvrtýkrát na našej škole uskutočnil Workshop ľudských práv. Opakovane sa symbolicky uskutočnil v mesiaci, ktorý je symbolom lásky, priateľstva, ľudskej spolupatričnosti a vzájomného porozumenia.

Zobrazené 1-30 z 246