Historické pamiatky

Zrúcaniny dvoch hradov

Lokalita Hradová

Klasicistický mestský dom (radnica), r. 1796

Terajšia budova mestského úradu

Klasicistický evanjelický kostol, r. 1825-1832

Námestie – oproti radnice

Rímsko - katolícky kostol, stavaný v empírovom slohu, 1845

Tisovec, v časti Hámor

Dom Štefana Marka Daxnera, r. 1872

Tisovec, Daxnerova ul.