Oznamy

Zobrazené 1-30 z 908

Oznam - ŽSR

Dátum: 18. 9. 2017

Oznam - ŽSR

Oznam

Dátum: 18. 9. 2017

Divadelné predstavenie Štyria na kanape

CSM Industry s.r.o v Moskve

Dátum: 15. 6. 2017

Dna 30.Mája az 3.Juna 2017 sa konal medzinárodný strojársky veľtrh CTT - expo v Moskve, Ruskej federácii. Okrem skoro všetkých svetových renomovaných výrobcov stavebnej techniky bolo po niekoľkých rokoch opäť vidiet stroje UDS vyrábané v Tisovci.

Veľká celomestská brigáda pre všetkých

Dátum: 12. 6. 2017

Mesto Tisovec oznamuje obyvateľom, že dňa 21. júna 2017 (t.j. v stredu) sa uskutoční celomestská brigáda zameraná na úpravu mesta a jeho okolia.

Cuky a Luky v Tisovci

Dátum: 5. 6. 2017

6. júna 2017 o 17:00 hod v Kine pod Hradovou vstupné: 2,50 €

Letom svetom - tisovským chotárom

Dátum: 25. 5. 2017

Od roku 1925 patrí 1. jún všetkým deťom na svete. Sú krajiny, kde sa deti z ekonomických, politických dôvodov, či kvôli vojne nemôžu v tento deň radovať. Deti z Tisovca si naštastie mohli svoj sviatok vychutnať v kolotoči hier, športu, súťaží a zábavy v sobotu 28. mája 2017. A ich radosť bola o to väčšia, že si krásny slnečný deň mohli užiť spolu so svojimi rodičmi.

Oznámenie o aplikácii herbicídu

Dátum: 24. 5. 2017

V súvislosti so zabezpečením výstrahy pre obyvateľstvo a včelárov Vám oznamujeme vykonávanie pozemného chemického ničenia buriny na železničnej trati traťovým strojom s použitím herbicídu Roundup Biaktív a Dicopur M750

Ponuka práce - Calmit, spol. s.r.o.

Dátum: 19. 5. 2017

Ponuka práce - Calmit, spol. s.r.o.

Tajný život maznáčikov

Dátum: 9. 5. 2017

utorok 9. mája 2017 o 17:00 hod v Kine pod Hradovou

POZVÁNKA

Dátum: 4. 5. 2017

POZVÁNKA

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo - valné zhromaždenie

Dátum: 19. 4. 2017

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE, sa uskutoční v sobotu, 6.5.2017 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci s nasledovným programom:

Oznámenie o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 10. 4. 2017

Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

Výzva na ukončenie jarného upratovania

Dátum: 4. 4. 2017

Mestský úrad a Komisia ochrany verejného poriadku a ŽP vyzýva všetkých občanov, aby jarné upratovanie ukončili do štvrtka 6.4.2017 a nevykladali na verejné priestranstvá už žiadne odpady! Blížia sa Veľkonočné sviatky a chceli by sme mesto vyčistiť od nahromadených kôp odpadov. ĎAKUJEME.

Zaujímavá výstava v knižnici

Dátum: 3. 4. 2017

Zaujímavá výstava v knižnici

Oznam

Dátum: 31. 3. 2017

Oznam

2 % pre MUSAE TAXOVIA

Dátum: 21. 3. 2017

Vážení rodičia, žiaci, priatelia – pracujúci! Aj tento rok môžete našu školu podporiť Vašim príspevkom 2% resp. 3% z dane, prostredníctvom nášho občianskeho združenia MUSAE TAXOVIA.

Kino pod Hradovou - SULLY

Dátum: 16. 3. 2017

PRELOŽENÉ PREDSTAVENIE !!!

Správa o činnosti Mestskej knižnice A.H.Škultétyho v Tisovci za rok 2016 a Správa o činnosti oddelenia kultúry a športu za rok 2016

Dátum: 15. 3. 2017

Správa o činnosti Mestskej knižnice A.H.Škultétyho v Tisovci za rok 2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 9. 3. 2017

Vážená obec/mesto,v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení

Dobrá víla, šašo, ježibaba, čert ...

Dátum: 7. 3. 2017

Aj bez čarovného prútika sme sa premenili v Komunitnom centre Rimavská Píla na rôzne rozprávkové i nerozprávkové bytosti.

Kino pod Hradovou - Jednotka samovrahov - 7.3. 2017

Dátum: 6. 3. 2017

Kino pod Hradovou - Jednotka samovrahov - 7.3. 2017

Mesiac kníh s pestrou ponukou

Dátum: 2. 3. 2017

Milí čitatelia, oslávme mesiac kníh, ako sa patrí – príjemným, oddychovým čítaním, kvalitnou literatúrou a napríklad aj novou „NESBOVKOU“! Ponúkame vám prehľad top titulov vydavateľstva IKAR v mesiaci knihy.

SPRÁVA o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2016

Dátum: 20. 2. 2017

Tak ako som vo svojej správe za rok 2015 uviedol, tak to musím zopakovať, že na bezpečnostnú situáciu majú najväčší vplyv dva faktory. A to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia. Aké je zloženie obyvateľstva v Tisovci a m. č. Rimavská Píla, to všetci vieme.

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Dátum: 14. 2. 2017

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota.

Obnovenie spoja RS – Žilina.

Dátum: 10. 2. 2017

Zrušenú linku R. Sobota – Žilina dočasne obnovia na 6 mesiacov a záleží na počte cestujúcich, či ostane zachovaná dlhodobejšie.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 10. 2. 2017

Císlo odberného miesta Cast obce Ulica Císlo domu popisné 5069963 Tisovec Hviezdoslavova 343 5069964 Tisovec Hviezdoslavova 345 5069965 Tisovec Hviezdoslavova 346 5069966 Tisovec Hviezdoslavova 347 5069986 Tisovec Hviezdoslavova 370 5307173 Tisovec Hviezdoslavova 371 5069987 Tisovec Hviezdoslavova 372 5069988 Tisovec Hviezdoslavova 373 5069991 Tisovec Hviezdoslavova 376 5069993 Tisovec Hviezdoslavova 378 5069994 Tisovec Hviezdoslavova 379 5070066 Tisovec Hviezdoslavova 1084 5070071 Tisovec Hviezdoslavova 1099 5069941 Tisovec Hviezdoslavova 5555

Za Jaroslavom Brzákom

Dátum: 10. 2. 2017

Jednou z najvýraznejších osobností, ktoré kedy formovali hudobné dianie v Tisovci, bol náš pán učiteľ Jaroslav Brzák. Stretávali sme ho ako jednoduchého, skromného človeka, ktorý nikdy neodmietol požiadavku mesta, či kultúry a ochotne v piatky, soboty, nedele alebo vo všedné dni vystupoval, koncertoval a rozsieval svojou hudbou s dychovkou a spevom so spevokolom radosť tisovskému občanovi a nielen jemu.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 31. 1. 2017

Oznamujeme vám, že od: 02.02.2017 08:30:00 hod.bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstranovania poruchy na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (dalej len "SSE-D"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe.

Čo nás čaká: 72. výročie oslobodenia Tisovca, Karneval na ľade v Rimavskej Píle

Dátum: 23. 1. 2017

Čo nás čaká: 72. výročie oslobodenia Tisovca, Karneval na ľade v Rimavskej Píle

Upovedomenie o začatí konania - Výroba vápna - závod Tisovec

Dátum: 20. 1. 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,

Zobrazené 1-30 z 908