2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 29.októbra 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Dátum: 31. 10. 2022

Mestská volebná komisia v Tisovci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VOLEBNÉ HLASOVACIE LÍSTKY - ODLÍŠENIE

Dátum: 26. 10. 2022

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, by voliči mali zvýšenú pozornosť venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti.

Oznámenie o nahlasovaní žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja

Dátum: 21. 10. 2022

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň t. j. 28.10.2022 najneskôr do 12 hod.

Oznámenie k umiestňovanie volebných plagátov

Dátum: 3. 10. 2022

Mesto Tisovec oznamuje kandidujúcim subjektom sprístupnenie výlepných plôch na umiestnenie predvolebných plagátov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Dátum: 13. 9. 2022

Mesto Tisovec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora MESTA TISOVEC

Dátum: 13. 9. 2022

Mesto Tisovec uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora MESTA TISOVEC.

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín

Dátum: 22. 8. 2022

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín

Delegovanie členov volebných komisií

Dátum: 22. 8. 2022

Delegovanie členov volebných komisií

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenie volieb

Dátum: 1. 8. 2022

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenie volieb

Zverejnenie elektronickej adresy

Dátum: 15. 7. 2022

Zverejnenie elektronickej adresy

Oznámenie - vol.obvody, počet poslancov

Dátum: 15. 7. 2022

Oznámenie - vol.obvody, počet poslancov

Oznámenie - vol okrsky, vol. miestnosti

Dátum: 15. 7. 2022

Oznámenie - vol okrsky, vol. miestnosti

Menovanie zapisovateľa mestskej vol. komisie

Dátum: 15. 7. 2022

Menovanie zapisovateľa mestskej vol. komisie

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

Dátum: 7. 7. 2022

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Dátum: 7. 7. 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o spôsobe hlasovania

Dátum: 7. 7. 2022

informácia o spôsobe hlasovania

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum: 7. 7. 2022

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov