Navigácia

Obsah

Udalosti

06.04.2020

Zmena prevádzkového času Mestskej kompostárne Rudov dvor  1

Zmena prevádzkového času Mestskej kompostárne Rudov dvor

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom zmenu prevádzkového času na mestskej kompostárni Rudov dvor a to nasledovne: Utorok až Piatok 08:00 – 16:00 hod. Sobotu 08:00 – 11:00 hod. Počas prevádzkového času môžete biologicky rozložiteľný odpad odovzdať na kompostárni.

Detail

06.04.2020

Pošta Tisovec - otváracie hodiny 1

Pošta Tisovec - otváracie hodiny

Pošta Tisovec oznamuje občanom, že počas pracovných dní tohto týždňa bude otvorená od 8.00 do 12.00 hodiny, v stredu 8.4. 2020 od 11.00 do 16.00 hodiny. O prípadných zmenách otváracích hodín vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

06.04.2020

Informácie k úhrade poplatkov v školách a školských zariadeniach. 1

Informácie k úhrade poplatkov v školách a školských zariadeniach.

Mestský úrad v Tisovci informuje obyvateľov mesta, že poplatky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tisovec, nie je potrebné uhrádzať.

Detail

06.04.2020

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 1

Informácie k zápisu detí do materskej školy a k zápisu prvákov do základnej školy.

Mestský úrad v Tisovci informuje obyvateľov mesta o termínoch a spôsoboch vykonania zápisu na školský rok 2020/2021.

Detail

03.04.2020

Informovanie občanov o zbere plastov a biologicky rozložiteľného odpadu 1

Informovanie občanov o zbere plastov a biologicky rozložiteľného odpadu

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že sa v pondelok 06. apríla 2020 uskutoční zber plastov a biologicky rozložiteľného odpadu

Detail

03.04.2020

Informovanie občanov k štartu pece 1

Informovanie občanov k štartu pece

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že spoločnosť Calmit spustila prevádzku vápennej pece, ktorá bola odstavená z dôvodu vykonania generálnych opráv. Zverejňujeme stanovisko spoločnosti.

Detail

03.04.2020

Stanovisko spoločnosti LIDL k výstavbe detského ihriska 1

Stanovisko spoločnosti LIDL k výstavbe detského ihriska

Mestský úrad v Tisovci informuje občanov, že vybudovanie a otvorenie Lidl ihriska Žihadielko sa v našom meste odkladá na rok 2021. Dňa 1.4.2020 spoločnosť LIDL doručila mestu oficiálne stanovisko.

Detail

02.04.2020

 Aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19  1

Aktualizácia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení občania, predkladáme vám šiestu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Detail

02.04.2020

Buďme opatrní! Aktuálna situácia je príležitosťou pre trestné činy 1

Buďme opatrní! Aktuálna situácia je príležitosťou pre trestné činy

Europol zverejnil aktuálnu správu o vývoji COVID-19 a trestných činoch v EÚ. Jednotlivé krajiny sa usilujú o zníženie globálneho šírenia koronavírusu prostredníctvom prijímania rôznych opatrení zameraných na podporu systémov verejného zdravotníctva, ochranu hospodárstva a zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti

Detail

31.03.2020

INFOLINKA k problematike týkajúcej sa COVID19 1

INFOLINKA k problematike týkajúcej sa COVID19

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod. Telefónne čísla call centra: 0961 699 555 048/4306 555

Detail

31.03.2020

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota - zmena úradných hodín   1

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota - zmena úradných hodín

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota Vám oznamuje zmenu úradných hodín počnúc 1. aprílom 2020

Detail

30.03.2020

SAD Zvolen - Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02.04.2020.

SAD Zvolen - Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02.04.2020.

Vážení občania, Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. vás oboznamuje s krízovými cestovnými poriadkami prímestských autobusových liniek platnými od 02.04.2020.

Detail

30.03.2020

ZMENA režimové opatrenia hlavného hygienika SR uzavretie nedeľa 1

ZMENA režimové opatrenia hlavného hygienika SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky nariadil na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 opatrenie,ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 mení nasledovné:

Detail

30.03.2020

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia hlavného hygieniky SR  1

Uzatvorenie prevádzok-režimove opatrenia hlavného hygienika SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Detail

26.03.2020

Nová úprava otváracích hodín Slovenskej sporiteľne, pobočky Hnúšťa

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády Slovenskej republiky i banky SLSP pred šírením koronavírusu,bude mať pobočka Hnúšťa od 1. apríla 2020 do odvolania upravené otváracie hodiny

Detail

26.03.2020

 Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1

Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia nariaďuje nasledovné opatrenia

Detail

26.03.2020

Zostaňte doma a zabavte sa s divadlom 2

Zostaňte doma a zabavte sa s divadlom

Divadelný súbor Daxner ZOSTÁVA DOMA a rozhodol sa spríjemniť vám toto neľahké obdobie. Vychutnajte si v pohodlí domova naúspešnejšie inscenácie súboru. Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho Ako sa Jurko kráľom stal - rozprávka

Detail

25.03.2020

Opatrenie Ministerstva školstva SR pre stredné školy, rodičov a žiakov

Opatrenie Ministerstva školstva SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva.

Detail

24.03.2020

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie — upresnenie informácií 1

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie — upresnenie informácií

Upresnenie informácií zo strany Slovenskej pošty a.s. ohľadom doručovania poštových zásielok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia COVID-19.

Detail

24.03.2020

 Termín realizácie a slávnostného otvorenia ihriska Žihadielko sa odkladá 1

Termín realizácie a slávnostného otvorenia ihriska Žihadielko sa odkladá

Vážení občania, milí žihadielkujúci... Výstavbu spoločne vybojovaného ihriska pre naše deti sme spolu so spoločnosťou Lidl Slovensko plánovali zahájiť práve v tomto jarnom období.

Detail

24.03.2020

Oznam -ECAV

Milí občania Tisovca a Rimavskej Píly, milí priatelia. Keďže stále platí, že Služby Božie sa nekonajú a osobné stretnutia sú obmedzené, evanjelický kaplán v Rimavskej Píle Mgr. Vladimír Vančík oznamuje, že v prípade osobnej potreby ho môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0903 886 724.

Detail

23.03.2020

sutaz

Výtvarná súťaž pre všetkých mladých umelcov - Všetko, čo mám rád

Milí mladí priatelia, pripravili sme pre vás výtvarnú súťaž s názvom a témou " Všetko, čo mám rád".

Detail

23.03.2020

Koncert slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE - PRELOŽENÝ 1

Koncert slovenskej vokálnej skupiny FRAGILE - PRELOŽENÝ

Vážení milovníci umenia, oznamujeme vám, že sa nám podarilo preložiť plánovaný / dočasne zrušený/ koncert skupiny FRAGILE na 27. októbra 2020 o 19:00 hod. v Kinosále MsKS Tisovec.

Detail

23.03.2020

Spoločnosť A.T.EXTIL, s.r.o. v Tisovci ponúka textilné ochranné masky

Spoločnosť A.T.EXTIL, s.r.o. v Tisovci ponúka textilné ochranné masky

Spoločnosť A.T.EXTIL, s.r.o. v Tisovci ponúka textilné ochranné masky ušité zo 100% prírodného materiálu, v bielom a čiernom farebnom prevedení.

Detail

22.03.2020

„Zrazu sa svet zastavil, možno preto, aby sme objavili v sebe znovu ľudskosť.“ 1

„Zrazu sa svet zastavil, možno preto, aby sme objavili v sebe znovu ľudskosť.“

Vážení spoluobčania Tisovca a Rimavskej Píly, dovoľte, aby som sa Vám prihovorila zložitom období, v ktorom sme sa všetci ocitli. Mimoriadna situácia šíriacej sa pandémie, ktorej sme nielen svedkami, ale priamymi účastníkmi si vyžaduje od každého z nás veľa energie, spolupráce a vzájomnej dôvery, podpory a rešpektu.

Detail

20.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“

Detail

19.03.2020

Nové infografiky pre COVID-19 1

Nové infografiky pre COVID-19

Dávame Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré vás nasmerujú, ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy. Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Detail

17.03.2020

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok 2

ZMOS - Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok

Vážení občania, prinášame vám informácie PhDr. Michala KALIŇÁKA, PhD.ústredného riaditeľa Kancelárie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska k vyplácaniu sociálnych dávok a k ďalším aktuálnym témam.

Detail

16.03.2020

Oznam o zavedení donáškovej služby 1

Oznam o zavedení donáškovej služby

Mestský úrad v Tisovci zavádza ďalšie opatrenie, ktorým je donášková služba pre seniorov, ŤZP osoby a občanov, ktorí sú povinní dodržiavať karanténu, za účelom doručovania nákupu potravín, drogérie a liekov.

Detail

16.03.2020

Zmena otváracích hodín pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s.

Od 16. marca budú pobočky po novom otvorené iba štyri hodiny denne, časť zatvárame úplne, regulujeme tiež počet klientov v pobočkách a začíname s distribúciou ochranných rúšok pre poradcov v pobočkách.

Detail

16.03.2020

Oznam - Mestský úrad 1

Oznam - Mestský úrad

Vážení občania, v prípade, že nemáte prístup na internet, resp., že si z iného dôvodu neviete objednať ochranné rúška, zabezpečiť si ich môžete na telefónnych číslach: 047/56 03 801, 047/56 03 803 počas pracovnej doby.

Detail

16.03.2020

Oznam - Slovenská Pošta 1

Oznam - Slovenská Pošta

V záujme ochrany zdravia používateľov poštových služieb sa zakazuje vstup do pošty bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy.

Detail

16.03.2020

Zber biologicky rozložiteľného odpadu 1

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz biologicky rozložiteľného odpadu bude pokračovať dňa 17.03.2020 (utorok), vyvážať sa budú všetky ulice v Tisovci aj na m. č. Rimavská Píla. Žiadame občanov, aby hnedé zberné nádoby vyložili pred rodinné domy v skorých ranných hodinách.

Detail

16.03.2020

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok 1

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb.

Nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Detail

16.03.2020

Oznam - mimoriadna zmena CP

Sekretariát predstavenstva spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. pristúpil k mimoriadnej zmene cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 15.3.2020.

Detail

16.03.2020

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia 1

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Detail

15.03.2020

Obr

Oznam o uzatvorení maloobchodných prevádzok

Mestský úrad v Tisovci zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Detail

15.03.2020

Obrazok

Informácia pre záujemcov bavlnených rúšok

Mestský úrad v Tisovci komunikoval s miestnymi krajčírkami možnosti výroby a distribúcie dvojvrstvových bavlnených rúšok.

Detail

14.03.2020

POKYN O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN Ústredie PSVaR

Ústredie PSVaR na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 prijatých v boji proti šíreniu koronavírusu COVID 19 vydáva tento pokyn o úprave úradných hodín pre klientov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a to nasledovne:

Detail

13.03.2020

Oznam- Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Tisovec

Rímskokatlícka Cirkev, farnosť Tisovec informuje veriacich, že na základe rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska, sa verejné bohoslužby pozastavujú do 23. marca 2020.

Detail

13.03.2020

obr

Oznámenie o zmene cestovného poriadku

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, SAD Zvolen a SAD Lučenec pristúpila k mimoriadnej zmene cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy

Detail

13.03.2020

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa  1

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa

Mestský úrad v Tisovci upozorňuje svojich občanov, ktorí prichádzajú z akejkoľvek zahraničnej krajiny na povinnosť dodržiavať karanténu. Nesplnenie tejto povinnosti sa trestá pokutou.

Detail

13.03.2020

Mimoriadne informácie pre občanov Covid-19 (Corona) 1

Mimoriadne informácie pre občanov Covid-19 (Corona)

Prosíme venujte mimoriadnu pozornosť nasledovným informáciám pre občanov.

Detail

13.03.2020

Dôležitý oznam pre občanov mesta 2

Dôležitý oznam pre občanov mesta

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Detail

13.03.2020

Oznam o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach 1

Oznam o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach

Mestský úrad v Tisovci oznamuje zákonným zástupcom, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane sa prerušuje vyučovací proces na školách a školských zariadeniach.

Detail

13.03.2020

Oznam o zrušení stránkových hodín 1

Oznam o zrušení stránkových hodín

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom mesta, že od pondelka ruší stránkové hodiny.

Detail

12.03.2020

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - COVID-19 1

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE - COVID-19

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Detail

11.03.2020

Tisovské Žihadielko 1

Tisovské Žihadielko

Mesto Tisovec oznamuje všetkým obyvateľom a podporovateľom Ihriska Žihadielko, že v rámci projektu sme boli úspešní a v celkovom poradí zúčastnených miest sme obsadili 6. miesto s počtom 508 664 odovzdaných hlasov.

Detail

11.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe 1

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava V Bratislave, dňa 09. 03. 2020

Detail

31.03.2020 - 16.04.2020

Verejná vyhláška – Tomáš Radič

Tomáš Radič

Detail

10.03.2020

N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 9. marca 2020 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený: N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022

Detail

10.03.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Tisovec na I. polrok 2020

Detail