Obsah

Mesto

Správy

ZOZNAM daňových dlžníkov.

Mesto Tisovec ako správca dane v zmysle § 52 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. celý text

Mesto, ostatné | 27. 6. 2016 | Autor: Správca Webu

Altánok na Šťavici

Potenciál areálu ŠŤAVICA je obrovský vzhľadom na jeho umiestnenie pri prírodnom prameni a na okraji Národného parku Muránska planina. Tento areál si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť a starostlivosť ako sa mu dostáva. celý text

Mesto, ostatné | 4. 9. 2015 | Autor: Správca Webu

Mestské lesy Tisovec aj trochu inak

Spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o., firma ktorej zakladateľom a aj stopercentným vlastníkom je mesto Tisovec, práve tento rok bude oslavovať 20 rokov svojej existencie. celý text

Mesto, ostatné | 30. 1. 2015 | Autor: Správca Webu

Pozvánka

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo celý text

Mesto, ostatné | 12. 4. 2013 | Autor: Správca Webu

Ďalší významný krok k prevádzke parného vláčika.

Tisovecké občianske združenie „Zubačka“ vzniklo 31. 05. 2004, s cieľom zachovať a prezentovať muzeálne železničné hodnoty. Naše združenie má právnu formu občianskeho združenia a venuje sa revitalizácií normálnorozchodnej ozubnicovej železnice na trati medzi mestami Tisovec a Brezno. Tu pripravujeme zaviesť sezónnu turistickú prevádzku parných vlakov, parným ozubnicovým rušňom, na železničnom traťovom úseku medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou. celý text

Mesto, ostatné | 14. 11. 2012 | Autor: Správca Webu