Navigácia

Obsah

Knižnica A.H.Škultétyho

KnižnicaKnižnica

 

 

 

Kontakt

Mestská knižnica A. H. Škultétyho
MsKS, Jesenského ulica
980 61 Tisovec

Tel.: 047/5493 264
e-mail: kniznicaahs@tisovec.com 

 

Otváracie hodiny mestskej knižnice

 • Pondelok:  8:00 - 16:00
 • Utorok :      8:00 - 17:30
 • Streda :      8:00 - 16:00
 • Štvrtok :     Zatvorené - sanitárny deň
 • Piatok :      8:00 - 16:00

 

Poplatky v knižnici


Registračné poplatky
 • dospelí: 2,00 €
 • deti a študenti SŠ, VŠ: 1,00 €

Čitateľský preukaz
 • vystavenie 1. čitateľského preukazu: zdarma
 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení alebo zničení: 0,40 €

Výpožičné služby
 • 1. upomienka: 1,00 €
 • 2. upomienka: 1,30 €
 • 3. upomienka: 1,70 €
 • Pokus o zmier: 3,30 €

Poplatky za stratu a poškodenie dokumentu
 • dokumenty vydané pred rokom 1989: desaťnásobok ceny dokumentu
 • dokumenty vydané po roku 1989: dvojnásobok ceny dokumentu
 • poškodenie alebo zničenie čiarového kódu: 0,40 €

  MVS
 • manipulačný poplatok: 3,- €
 • xerokópie: v zmysle cenníka požičiavajúcej knižnice

 

Služby v knižnici

 • požičiavanie kníh a časopisov
 • medziknižničná výpožičná služba
 • organizovanie kultúrnych podujatí
 • poskytovanie bibliografických informácií o hľadaných knihách
 • poskytovanie faktografických informácií k požiadavkám čitateľov
 • poskytovanie rešeršných služieb