Obsah

Správy

VOLEBNÁ KAMPAŇ pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Umiestňovanie volebných plagátov v Meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla

VOLEBNÁ KAMPAŇ pre voľby do Európskeho parlamentu 2024
– Umiestňovanie volebných plagátov v Meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor: Správca Webu

Žiadosť o zapísanie občana iného štátu EÚ do zoznamu voličov

Žiadosť o zapísanie občana iného štátu EÚ do zoznamu voličov celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie emailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie emailovej adresy - vydanie hlasovacieho preukazu celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Čestné vyhlásenie občana SR v trval.pobyte v cudzine

Čestné vyhlásenie občana SR v trval.pobyte v cudzine celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Zoznam vyžrebovaných čísiel kanditátnych listín

Zoznam vyžrebovaných čísiel kanditátnych listín celý text

ostatné | 28. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie e-mailu na zasielanie oznámení o delegovaní členov do OkVK

Zverejnenie e-mailu na zasielanie oznámení o delegovaní čleenov do OkVK celý text

ostatné | 4. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

ROZHODNUTIE PRIMÁTORA - utvorenie okrskov, vol. miestností

ROZHODNUTIE PRIMÁTORA - utvorenie okrskov, vol. miestností celý text

ostatné | 1. 3. 2024 | Autor: Správca Webu

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča celý text

ostatné | 14. 2. 2024 | Autor: Správca Webu

Rozhodnutie - voľby do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie - voľby do Europskeho parlamentu celý text

ostatné | 14. 2. 2024 | Autor: Správca Webu