Navigácia

Obsah

Projekt ALMA na Slovensku

Typ: ostatné
Projekt ALMA na Slovensku 1 INFO K PROJEKTU

INFO K PROJEKTU

 

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (RABBSK) v partnerstve s riadiacim orgánom ESF+ na Slovensku, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) od októbra 2023 implementuje pilotný projekt ALMA na Slovensku. Zámerom projektu je odskúšanie iniciatívy ALMA na Slovensku a nadobudnutie skúseností potrebných pre jej úspešnú budúcu implementáciu vo všetkých regiónoch SR.

 

Iniciatíva ALMA sa zameriava na podporu začlenenia a zamestnanosti mladých ľudí v situácii NEET v ich domovskej krajine formou zvyšovania ich zručností, vedomostí a skúseností tým, že im poskytne príležitosť na vytvorenie nových kontaktov v celej Európe. Mobilita za účelom vzdelávania alebo nadnárodná mobilita je jedným zo základných prostriedkov, ktorými si človek, najmä mladý, môže zvýšiť svoje možnosti zamestnania a posilniť svoj osobný rozvoj. Štúdie potvrdzujú, že vzdelávacia mobilita zvyšuje ľudský kapitál prostredníctvom získavania nových vedomostí a rozvoja nových jazykových a medzikultúrnych zručností.

 

Projekt zahŕňa

Prípravnú fázu:

- spoločné a individuálne prípravné činnosti, vrátane informovania účastníkov pred fázou mobility.

Fázu mobility:

- pracovná stáž v hostiteľskej krajine; ČR alebo Taliansko

- spoločenské a kultúrne aktivity počas ich pobytu v zahraničí;

- mentorská podpora a sprevádzanie účastníkov zo strany hostiteľskej alebo vysielajúcej organizácie.

ALMA v rámci podpory mobility pokryje náklady účastníkov na cestovanie, poistenie, sociálne zabezpečenie, základné potreby, ako sú strava a ubytovanie a odborné vedenie a poradenstvo pred pobytom, počas neho i po návrate.

A následnú fázu:

- podpora a monitorovanie účastníkov po skončení fázy mobility vrátane poradenstva pri začlenení sa na trh práce.

 

V počiatočnej fáze implementácie projektu sme identifikovali partnerov na národnej a európskej úrovni, nadviazali  spoluprácu a podpísali memorandá o partnerstve. V aktuálne prebiehajúcej fáze s vašou pomocou vyberieme vhodných mladých ľudí, ktorí budú pripravovaní na úspešný pobyt do krajiny partnerskej organizácie. Absolvujú intenzívnu odbornú a jazykovú prípravu v domovskej krajine a následne pracovnú skúsenosť so sprievodnými mentorskými službami v inom členskom štáte EÚ (Česká republika, Taliansko).

 

 • Stáž v Česku (Brno) začne v júni 2024 a stáž v Taliansku (Trento) v auguste 2024, obe budú trvať 3-4 mesiace.

 

Pred stážou, počas nej i po návrate do domovskej krajiny, budú účastníci sprevádzaní mentorom. Jeho rola je dôležitá z hľadiska lepšej podpory mladých ľudí počas stáže v zahraničí; ako aj kvôli predchádzaniu a/alebo riešeniu akýchkoľvek problémov súvisiacich so stážou a voľným časom účastníkov projektu.

 

Zahraniční partneri:

Našimi zahraničnými partnermi sú OZ Tripitaka (Brno, Česko) a FOR.ES (Trento, Taliansko). Obaja partneri majú dlhoročnú prax v rámci oblasti práce s mladými ľuďmi so znevýhodnením, ich zaškoľovania a začlenenia na trh práce. Taktiež sa už dlhoročne zúčastňujú na projekte ALMA.

 

 

OZ Tripitaka (Česko) https://www.tripitaka.cz/

Brno – GoToBrno

Brno - Interez

           

 

 

 

For.es (Taliansko) https://www.foresweb.com/

Trento – Invia - Trentino ,

  Trento - Tripadvisor

 

 

 

KOHO HĽADÁME?

 

Aktuálne hľadáme 19-23 mladých ľudí vo veku 18-29 rokov v situácii (NEET), ktorí:

- nie sú zamestnaní (dlhodobo nezamestnaní, neaktívni  na trhu práce, neregistrovaní na trhu práce) - nezúčastňujú sa na vzdelávaní alebo odbornej príprave

- majú problémy s prístupom k práci alebo k odbornej príprave z dôvodov ako:

 • zdravotné znevýhodnenie (poberajú invalidný dôchodok),
 • nedostatočná kvalifikácia (osoby s dosiahnutým vzdelaním nižším ako stredné odborné vzdelanie)
 • migračné pozadie, utečenci, odídenci
 • marginalizované prostredie – obyvatelia rómskych komunít
 • osamelé dospelé osoby starajúce sa o nezaopatrené dieťa/deti v domácnosti. (Za osamelé osoby starajúce sa o jednu alebo viac odkázaných osôb považujeme len tých, ktorí sú zaradení medzi NEET – neaktívni a ktorí sa starajú o jedno alebo viac nezaopatrených detí. Starostlivosť o deti je jedinou podmienkou pre zaradenie do tejto skupiny, keďže údaje o iných osobách v starostlivosti nie sú v potrebnej štruktúre k dispozícii)
 • štátni príslušníci tretích krajín (Do skupiny vzhľadom na disponibilné údaje zaraďujeme štátnych príslušníkov tretích krajín, všetkých mladých ľudí, ktorí sú NEET a zároveň nie sú štátnymi príslušníkmi jednej z týchto krajín: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Francúzsko)

 

Primárne sa zameriavame na túto cieľovú skupinu, ale ak by mal záujem niekto iný (absolventi SŠ/VŠ bez práce, nezamestnaní menej ako jeden rok, prosím tiež ich evidujme.

 

 

 

V ČOM POTREBUJEME VAŠU POMOC

 

 • identifikovanie cieľovej skupiny ľudí, ktorí s primeranou podporou a na základe svojej úrovne osobnej motivácie budú môcť mať z účasti na projekte prospech.
 • identifikovanie a doporučenie ľudí, pre ktorých môže byť umiestnenie v zahraničí náročné, ale s vhodnou podporou mentora budú schopní pobyt v zahraničí zvládnuť, a tiež následnú integráciu do vzdelávania, odbornej prípravy alebo zamestnania.

 

Prosíme Vás o:

 • zdieľanie plagátov na sociálnych sieťach, v rámci Vášho networku

 

 • informovaní o programe a nábore príslušné úrady práce, spolupracujúce organizácie, príp. jednotlivcov, ktorí pracujú s cieľovou skupinou. Veľmi by nám pomohlo, keby ste nám aj vy pomohli s oslovovaním organizácií, s ktorými už máte nadviazaný kontakt a spoluprácu.

 

 • o súčinnosť pri aktívnom oslovovaní a motivácii záujemcov, podpora „Zvládneš to!“

 

 • v rámci oslovovania/Motivácie potenciálnych uchádzačov netreba opomenúť benefity, ktoré im účasť na projekte môže priniesť, ako napr.:
  •  môžu zažiť niečo nové, spoznať nových ľudí
  • možnosť cestovať a navštíviť nové miesta
  • vyskúšať si rôzne spôsoby práce
  • zlepšenie jazykových znalostí
  • možnosť osobného rozvoja;
  • získať väčšiu sebadôveru
  • pomoc mentora počas stáže v zahraničí (nebudú tam sami)
  • pomoc pri hľadaní práce po návrate domov

 

 • o asistenciu pri vyplnení Nezáväznej prihlášky

 

 • v rámci svojej siete kontaktov vyslať informáciu o dopyte služieb mentora, prípadne osloviť potenciálnych záujemcov o túto prácu. Hľadáme človeka, ktorý spĺňa doleuvedené predpoklady:
  • orientácia na mladých ľudí v situácii NEET, príp. znalosti v oblasti zamestnanosti alebo práce s mládežou, poskytovania sociálnych služieb a pod
  • lektorské a prezentačné zručnosti, mentor bude súčasťou prípravy mladých ľudí v situácii NEET na pobyt v zahraničí
  • schopnosť viesť tím a motivovať ľudí
  • zvládanie záťažových situácií a schopnosť riešiť konflikty (vzťahové a pracovné problémy, túžba po domove a pod.
  • práca bude vyžadovať cestovanie a pobyt so skupinou v zahraničí, sprevádzanie a podporu skupiny
  • podpora skupiny po skončení mobility, poskytovanie poradenstva

 

 

O každej fáze projektu a aktivitách Vás budeme včas podrobne informovať. Ďakujeme.


Prílohy

Vytvorené: 3. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2024 12:49
Autor: Správca Webu