Navigácia

Obsah

Cirkvi

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Tisovec

Katolícky farár: ThDr. Artur Ciepielski, PhD.
Kontakt: Tisovec, Sládkovičova 258,
Tel.č.: 0905 891 722                                                                                                                                           e-mail: tisovec@burv.sk

 

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. so sídlom v Tisovci

Evanjelický farár: Administrátor cirkevného zboru Mgr. Roman Roskoš                                                    Kaplán:  Mgr. Filip Púpala  
Kontakt: Tisovec, Malinovského 3,
Tel.č.: 0940 199 985  / 0915 805 322                                                                                                              e-mail: ecavtisovec@gmail.com

              

 

 

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Rimavskej Píle

Evanjelický farár: Administrátor cirkevného zboru Mgr. Roman Roskoš
Kontakt: Rimavská Píla, Vansovej 1,
Tel.č.: 047/549 34 83