Navigácia

Obsah

Pripomienky a názory

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú nášho mesta, mestskej samosprávy alebo neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť, prichádzame s jednoduchým riešením. Napíšte vašu otázku na adresu: michal.stejskal@tisovec.com , my sa pokúsime odpovedať vám v čo najkratšom čase.
Odpovede na vaše otázky budú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odpovede nenahrádzajú rozhodnutia, alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika „Vaše pripomienky a názory“ nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o službu nad rámcom zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú a taktnú formuláciu vašej otázky. Obsah stránky rešpektuje vzájomnú ústretovosť a toleranciu našich občanov. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované. Príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú skrátené. Položením otázky autor automaticky udeľuje súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Tisovec si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pravidlá prispievania:

 • V súlade s občianskou etikou, a predchádzajúcimi upozorneniami, si MsÚ Tisovec vyhradzuje právo neuverejňovať maily s vulgárnym obsahom, taktiež anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy.

 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa budú opakovať, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky.

 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou.

 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky, či urážky voči tretím osobám, môžu byť krátené alebo odstránené.

 • Prosíme zvážiť stanovenie vašej otázky. Otázky smerujúce k tretím stranám, alebo iným subjektom, musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

V príspevkoch sa zakazuje:

 • rasizmus a propaganda násilia,

 • vyzývať na páchanie trestných činov,

 • skrytá reklama,

 • hrubé vyjadrovanie sa,

 • urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám,

 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.


 

Ďakujeme za pochopenie

Správy

Helena Snopková

Porucha

Mám benzínovú motorovú pílu značky Dolmar 420, ktorú mám 10 rokov. V vjanuári t.r. Som sa rozhodla dať pílu do generálky. Zaniesla som teda pílu do Hnúšte do železiarstva, kde bola píla zakúpená a tu v servise, oproti benzínovej čerpacej stanici, bola generálka na píle urobená. Keď som začala pílu používať, moje sklamanie z GO bolo veľké. Píla počas pílenia „zdochýnala“ a potom sa už nedala v ten deň ani naštartovať, na druhý deň som sa tieš so štartom potrápila. Zaniesla som teda pílu nazad do Hnúšte ako reklamáciu. „Oprava“ prebehla za pár minút nasledovne: z píly sa vylial benzín, ktorý som zakúpila na čerpacej stanici v Tisovci a do nádržky sa nalial benzín z čerpacej stanice v Hnúšti. Píla nabehla na prvé zatiahnutie štartovacieho lanka a na tento benzín pracuje bezchybne do teraz. Akú poruchu mala teda moja benzínová motorová píla? Helena Snopková, dôchodkyňa. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Mestská polícia

Mestská polícia v Tisovci týmto vyslovuje uznanie a poďakovanie pánovi Petrovi Šablatúrovi staršiemu, z ulice Ľ.Štúra. Dňa 23.11.2018 vo večerných hodinách, sa snažil ukrajinský kamionista odbočiť z hlavnej cesty, smerom do Losinca. Odbočovanie sa mu nevydarilo a skočil mimo cesty tak, že ťahač bol na lúke, ale náves nám zablokoval časť hlavnej cesty. A nevedel sa pohnúť. Na miesto sa v krátkom čase dostavil p.
Peter Šablatúra, aj s traktorom a taktiež v krátkom čase, sa mu podarilo kamión vytiahnúť na cestu. A to vo svojom voľnom čase, svojím mechanizmom a bez toho, že by mu to niekto zaplatil. Aspoň touto formou sa chcem Petrovi Šablatúrovi poďakovať, za jeho pomoc. Ján Martiniak, náčelník mestskej polície.
celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MsZ Tisovec

Poďakovanie.
Vážení priatelia, občania Rimavskej Píly!
Ďakujem vám za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Opäť nás čaká dlhá a náročná cesta obnovy, zlepšovania, budovania. Netýka sa len materiálnej stránky, ale aj medziľudských, či susedských vzťahov medzi nami, občanmi Rimavskej Píly a Tisovca. Ak ňou však budeme kráčať spoločne, budeme si navzájom pomocou a oporou, verím, že dôjde k dobrému a úspešnému koncu. Ďakujem. Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MsZ Tisovec celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Roman Oravec

Vážení spoluobčania, milí priatelia.
Dovoľte mi touto cestou vysloviť poďakovanie za hlasy, ktorými mi v uplynulých voľbách do miestnej samosprávy bola prejavená Vaša dôvera a zároveň Vás ubezpečiť, že aj napriek tomu, že som za poslanca mestského zastupiteľstva zvolený nebol, budem sa snažiť, aby som splnil všetko, čo bolo, je a aj naďalej bude odo mňa očakávané. Zároveň chcem pogratulovať zvolenej samospráve ku volebnému úspechu, popriať veľa zdaru a dobrých rozhodnutí, ktoré povedú k lepším zajtrajškom v Tisovci.
S pozdravom Roman Oravec.
celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Mário Keleti

Vážený pán primátor, v súvislosti s včerajším zastupiteľstvom a na rýchlo zvolaným zastupiteľstvom na deň 29.10.2018 Ťa ako občan žiadam, aby si pred konaním mimoriadneho zastupiteľstva zo STVaK – u alebo od spoločnosti Combin, s.r.o. zaobstaral položkový rozpočet a projektovú dokumentáciu k výstavbe splaškovej kanalizácie pre STVaK, aby bolo možné reálne posúdiť zdvojenosť investície a možnosti spoločnej investície a zároveň, aby sme neboli presviedčaní o niečom, čo si nemôžeme overiť, čo sa v našom meste celkom často stáva. Zamestnancov mesta si dovoľujem požiadať, aby túto pripomienku posunuli pánovi primátorovi, aby som nepočul v pondelok nejakú výhovorku, že pripomienku nevidel.
Mário Keleti celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Kolektív pedagógov a študentov SOŠ Tisovec

Poďakovanie
Stredná odborná škola v Tisovci úprimne ďakuje p. Z. Brožovej s manželom, p. D. Guzmovej z Tisovca s manželom a Ing. Z. Smitalovej za darované izbové kvety, ktoré už niekoľko dní krášlia knižnicu a učebne našej školy. Váš dar si veľmi vážime a tešíme sa, že sme si aj s Vašou pomocou mohli upraviť školské priestory a vytvoriť v nich príjemnú atmosféru.
Kolektív pedagógov a študentov SOŠ Tisovec
celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Julia Knizova

Ani som nevedela ze u nas v Tisovci mame skutocnu specialitu. Najskor zarastene cintoriny, kde sa clovek niekedy aj boji ist, co ho za pliaga prekvapi ale teraz bolo to prekvapenie este uplne ine. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Ing. Miriama Janotíková

Mesto Tisovec pristúpilo k rozsiahlemu opíleniu vŕb popri sprievodnom poraste rieky Rimava z dôvodu, že prevísajúce konáre už zasahovali do chodníka popri základnej škole a ohrozovali bezpečnosť chodcov a žiakov celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca Webu

S. Pekár

Dnes som ostal šokovaný, keď som uvidel v centre mesta "ošetrené" stromy pri autobusovom nástupišti - je to barbarstvo najhrubšieho zrna a uvažujem iba o tom, kde to zverejním. Verím, že stromy boli oficiálne neskutočne choré a neskutočne nebezpečné.
Česť Vašej statočnej práci..

Stano Pekár
celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca Webu

A. Beregiová

Dobrý deň,reagujem na odpoveď pani Mináčovej, ani ja s ňou nesúhlasím. O tomto probléme a aj iných sme sa rozprávali na stretnutí 28. 12. 2017.

celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Viera Mináčová

Chcela by som reagovať na príspevok pani Beregiovej.
Ak máme problém v činžiaku, bolo by dobré najprv osloviť vlastníkov bytov, ktorých sa to týka, alebo zvolať schôdzu vlastníkov bytov. celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Miroslav Búr

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým, ktorí dňa 27. januára 2018 ani na chvíľu nezaváhali a na Poľovníckom plese, ktorého som sa zúčastnil, mi zachránili život. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

A.Beregiová, Z6. Gažúrová

Chcem sa podeliť s občanmi mesta Tisovec bývajúcich v bytových domoch, ktorým poskytuje služby jediná mestská kotolňa. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Michal Stejskal

Vážená pani Kováčová, nakoľko platnosť stránky mesta vypršala, rozhodli sme sa ju inovovať /aj pod tlakom verejnosti/. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

Dobrý den, neviem kto má presne na starosti web.stránku mesta, lebo v minulosti nebol problém prečítať si program mests.zastup. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Dianiška

Vážení spoluobčania,
každý rok oslavujeme v Tisovci významné dni, ktoré sa týkajú nášho mesta. Mesto Tisovec má bohatú históriu, ako aj významných rodákov, ktorí sa uplatnili nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, kde zastávali významné miesta. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu