Navigácia

Obsah

Pripomienky a názory

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú nášho mesta, mestskej samosprávy alebo neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť, prichádzame s jednoduchým riešením. Napíšte vašu otázku na adresu: michal.stejskal@tisovec.com , my sa pokúsime odpovedať vám v čo najkratšom čase.
Odpovede na vaše otázky budú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odpovede nenahrádzajú rozhodnutia, alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika „Vaše pripomienky a názory“ nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o službu nad rámcom zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú a taktnú formuláciu vašej otázky. Obsah stránky rešpektuje vzájomnú ústretovosť a toleranciu našich občanov. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované. Príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú skrátené. Položením otázky autor automaticky udeľuje súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Tisovec si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pravidlá prispievania:

 • V súlade s občianskou etikou, a predchádzajúcimi upozorneniami, si MsÚ Tisovec vyhradzuje právo neuverejňovať maily s vulgárnym obsahom, taktiež anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy.

 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa budú opakovať, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky.

 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou.

 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky, či urážky voči tretím osobám, môžu byť krátené alebo odstránené.

 • Prosíme zvážiť stanovenie vašej otázky. Otázky smerujúce k tretím stranám, alebo iným subjektom, musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

V príspevkoch sa zakazuje:

 • rasizmus a propaganda násilia,

 • vyzývať na páchanie trestných činov,

 • skrytá reklama,

 • hrubé vyjadrovanie sa,

 • urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám,

 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.


 

Ďakujeme za pochopenie

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Helena Pašiaková

November 89 v Tisovci

V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie. Nie je to okrúhle výročie, navyše opatrenia súvisiace s pandémiou korona vírusu neumožňujú masové dôstojné pripomenutie si tohto významného medzníka našich novodobých dejín. Zrútil sa komunistický režim a vybrali sme sa na neľahkú cestu slobody a demokracie. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Odpoveď na príspevok p. Jaroslava Hoosa

Vážený pán Hoos,
ďakujeme za Váš podnet a občiansku aktivitu. Publikovaný podnet sme odstúpili riaditeľovi obchodnej spoločnosti Služby mesta Tisovec, s.r.o. Riaditeľ spoločnosti Vám promptne zodpovedal Vaše otázky, avšak táto komunikácia prebehla medzi Vami v súkromnej rovine. Vyjadrenie ÚRSO potvrdilo zdôvodnenie nárastu ceny, tak, ako Vás informoval riaditeľ spoločnosti. Potešilo nás, že ako občan mesta ste oslovili nezávislý orgán (v tomto prípade regulačný úrad) a aj svojou osobnou angažovanosťou ste prispeli k zdôvodneniu rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci. Vzniknutú situáciu berieme ako ponaučenie do budúcnosti, kedy k rozhodovaniu o výške ceny tepla bude nevyhnutné zo strany riaditeľa spoločnosti vypracovať kvalitnú dôvodovú správu odôvodňujúcu zmenu ceny, vrátane porovnania s cenami platnými v ostatných obciach a mestách.
Mestský úrad v Tisovci
celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Jaroslav Hoos

Vážená pani primátorka, páni poslanci a občania Tisovca.
Chcem poďakovať pani .primátorke a MZ za rychlu reakciu na môj list ohľadne schválenia návrhu o zvýšenie ceny tepla na poslednom MZ . Tak isto ďakujem riaditeľovi SMT ing.Š Balintovi za obsiahle vysvetlenie tvorby ceny ,postavenie SMT a dodávateľa tepla firmy Bastav a čo viedlo podať návrh na zvýšenie ceny tepla. Po uverejnení môjho článku na Tisovskej stránke mesta som dostal pár otázok mailom od občanov nášho mesta, preto by som chcel informovať občanov Tisovca čo som zistil. Reagoval som na septembrové MZ kde bol schválený od poslancov návrh riaditeľa SMT na zvýšenie ceny tepla.

celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Marek Pindiak

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať a opýtať za obyvateľov, ktorí bývajú na ulici Podhradová, ako pokračujú práce na opravu prístupovej cesty.
V prílohe Vám tiež posielame fotky, ktoré poukazujú na súčasný stav cestnej komunikácie a ako môžete vidieť, cesta v aktuálnom daždivom počasí nie je prístupná a už vôbec neumožňuje peší prechod občanov.
Preto sa pýtame, toto je konečný stav Vašej opravy?
Ďakujem. Marek Pindiak
celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Jaroslav Hoos

Vážena pani primatorka, Váženy páni Poslanci.


Pracujem v zahranici a nemožem prísť ako občan na MZ tak sledujem zaznamy na internete.

Vážim si prácu Vas vsetkych čo pre mesto robite ale schvalenie zvysenia ceny tepla bolo podla mňa dost rychle rozhodnutie a neviem

či občania budú tomu rozumieť. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Mgr. Karol Mixtaj

Ej Rimava, Rimava, Rimavôčka moja ... (pokračovanie) celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Helena Snopková

Pandémia Panika
Koronavírus nepríjemne zasiahol do nášho života. Vláda predošlá, aj nová prijala celý rad tvrdých opatrení, ktoré na nás chŕlia všetky mienkotvorné médiá. K vzniknutej situácii sa vyjadrujú nielen štátnici, ale aj známi vedci, ktorí majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správca Webu
PhDr. Jela Macková 1

PhDr. Jela Macková

V tomto slnečnom čase blížiacej sa jari dožíva sa významného jubilea veľký lokálpatriot Malohontu, svojho rodného kraja, ale i celého Slovenska, výrazná osobnosť farmakológie na Slovensku, prof. MUDr. Milan Kriška , DrSc. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Helena Pašiaková

Korona vírus je aj o nás

Nová epidémia korona vírusu je aj o nás.

O stave nášho nášho štátu a jeho inštitúcií, ktoré napriek mediálnym vyhláseniam dosluhujúceho premiéra
materiálne a organizačne situáciu nezvládajú, a to ešte epidémia poriadne ani nevypukla.
O úrovni nášho sebectva pri vykupovaní hygienických produktov a potravín.
O spôsobe, akým reagujeme na prirodzený strach z neznámeho nebezpečenstva celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Prednosta MsÚ

Správcom cesty na ulici Daxnerovej (I/72) je Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 357/32, Banská Bystrica. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

dobrý den,
píšem znovu o hlavnej ulici - daxnerovej. Nastáva jesenno-zimné obdobie, kedy bude velmi obtiažne chodiť touto trasou bez toho aby sa nám nedostalo poriadnej ,špinavej "sprchy" od ponáhlajúcich a bezohladných vodičov aut. Samotná vozovka je v zlom stave, plná vyjazdených nerovností. V čase dažďa a snehu je velké umenie prejsť touto trasou a aj velké šťastie ked prídete domov suchý. Keby aj bola snaha sa podobnej sprche vyhnúť, nieto sa vôbec kde. Cesta absolutne nesplna charakter hlavnej cesty . K tomu všetkému sú upchaté kanály, v ktorých stojí voda až povrch, čiže tiež úplne nefunkčné. Mala by sa táto problematika riešiť, kompetentní určite majú niekolko možností, no kým sa o nejakej rozhodne a kým sa následne zrealizuje , pomohlo by aspon obmedzenie rýchlosti, v ktorej by sme možno neschytali tolko špinavej nádielky.
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

Bývam na daxner.ul., čo je velmi frekventovaná ulica, čo sa týkaBývam na daxner.ul., čo je velmi frekventovaná ulica, čo sa týka automob.premávky. Ked je hlásený nejaký oznam v mestskom rozhlase, započujem každé piate slovo, velakrát ani to nie. Navrhujem, aby sa na niektorých miestach v meste napr./možné použiť aj výklady obchodov, ap., kde by bolo miesto na fyzické vystavenie oznamov z rozhlasu. Nie som sama, lebo mnohí ludia hovoria to isté, že je zle rozumiesť-počuť. Bolo by namieste, keby pripomienky zo schránky na to určenej, sa tiež zverejnovali, nehovoriac o tom, že sa očakáva k danej problematike postoj a následne riešenie, /moja prip. označenia chodnikov pre chodcov a cyklistov - cca pol roka dozadu/. dakujem Kováčová celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie

Slovo, ktoré čoraz vzácnejšie používame nielen v Tisovci. Toto slovo je vyjadrením pocitu spokojnosti. Takéto uznanie patrí tým, čo dokázali prekročiť svoje povinnosti. K takýmto ľuďom patrí kolektív, ktorý spravuje Športový areál Rudolfa Valenta hlavne bazén, ktorý v letných mesiacoch poskytoval služby nielen obyvateľom Tisovca, ale aj návštevníkom mimo Tisovca. Vedúca areálu pani Iveta Dianišková dokázala svojim prístupom k tejto verejnej funkcii, že služba občanom na vysokej úrovni je jej pravidlom. Nezištná pomoc p. Dianiškovej pri organizovaní športového diania je ďalším pravidlom v jej práci. A to potrebujeme v Tisovci ukázať ľuďom, že sa to dá. Dobré meno funkčnosti bazéna v Tisovci sa takto v letných mesiacoch šírilo aj za hranicami nášho Slovenska a to posunulo Tisovec do povedomia spoľahlivosti a dôvery návštevníka športového tohto športového areálu.
Ďakujem
občan Tisovca Ľubomír Nágel
celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie

Aj tento rok sme my- priaznivci Malej školy jazdenia v Tisovci – spolu s deťmi, ktoré maju radi prírodu a dokážu byť týždeň "bez signálu" strávili čas v letnom tábore.
Bolo nám veselo, príjemne. Zmysluplne a tvorivo sme strávili každý jeden deň. Všeličo sme si vyskúšali, všeličo nové sa aj naučili. Nezištne nám k tomu dopomohli viacerí ľudia, ktorým chceme aspoň takto poďakovať:
Jankovi Krekáňovi, Marcelovi Tremmelovi, Zuzke Karasovej, Adi Vranskej, Paťovi Košičiarovi, pracovníkom Mestského úradu, rodine Hradovskej a Hlodákovej.
Tešíme sa aj na budúci ročník, snáď bude opäť taký pohodový, ako vždy...
Ďakujeme !
Kaja a Braňo celý text

ostatné | 14. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Viera Kňažeková, Francisciho č. 804, Tisovec

Po vzhliadnutí zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.6.2019 vo veci porušovania §3 Občianskeho zákonníka som bola veľmi znechutená,aký spôsob ste zvolili; laxný a ešte ste sa hanlivo vyjadrovali na adresu príslušných žien, ktoré sa len snažili dovolať ochrany ich občianskych práv. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor: Správca Webu

Mestský úrad v Tisovci

Mestský úrad v Tisovci na základe Vášho podnetu, v ktorom navrhujete zmenu dopravného značenia – prechodu pre chodcov v meste Tisovec, na ul. Daxnerovej z parkoviska k lekárni, Vám dávame nasledovnú odpoveď. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

Chcem sa opýtať na parkovisko oproti lekárni. Navrhujem dať urobiť v tomto mieste prechod pre chodcov, nakoľko je to hlavná cesta, ktorá je velmi frekventovaná a do lekárne chodia ludia prevažne so zdravotnými ťažkosťami, takže naozaj je niekedy velmi obtiažne prejsť k lekárni aj zdravému človeku, nietože chorému, ktorý má dosť starosti sám so sebou ap.
vdaka za riešenie a odpoved
celý text

ostatné | 9. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Tatiana Kováčová

Dobrý den, chcem sa podakovať, že sme sa my cestujúci vlakmi konečne dočkali prístrešku na malej stanici. Azda by sme nechceli ešte tak veľa, keby sa tam namontovala aspon jedna lavička, kde by bolo sadnúť a aj cest.tašky,či kufre nemuseli váľať po zemi.Tam dole pod prístreškom na chodníku, po ktorom sa chodí na stanicu, je otrasný stav čo sa týka prechodu po opm. Neviem aký bol zámer toho, že sa do kopčeka vyryli dve diery, z ktorých zem je zosunutá presne na tom chodníčku, po ktorom sa chodí. Je tam teraz také bahnisko, že sa naozaj nedá ho ani obísť, čiže či už cestou do vlaku alebo domov sme poriadne znečistení. Ak bol nejaký zámer v zmysle vylepšenia alebo ústretovosti voči cestujúcim, tak nech to kompetentní doriešia, lebo zdá sa, že niečo sa pohne smerom k lepšiemu a na niečo, čo možno bolo plánované sa bud zabudne, alebo to potrebuje čas ako na ten prístrešok, ktorý tam roky rokúce chýbal. Ten ro zpadajú ci dom je tiež nie na okrasu.

Tatiana Kováčová celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Helena Snopková

Porucha

Mám benzínovú motorovú pílu značky Dolmar 420, ktorú mám 10 rokov. V vjanuári t.r. Som sa rozhodla dať pílu do generálky. Zaniesla som teda pílu do Hnúšte do železiarstva, kde bola píla zakúpená a tu v servise, oproti benzínovej čerpacej stanici, bola generálka na píle urobená. Keď som začala pílu používať, moje sklamanie z GO bolo veľké. Píla počas pílenia „zdochýnala“ a potom sa už nedala v ten deň ani naštartovať, na druhý deň som sa tieš so štartom potrápila. Zaniesla som teda pílu nazad do Hnúšte ako reklamáciu. „Oprava“ prebehla za pár minút nasledovne: z píly sa vylial benzín, ktorý som zakúpila na čerpacej stanici v Tisovci a do nádržky sa nalial benzín z čerpacej stanice v Hnúšti. Píla nabehla na prvé zatiahnutie štartovacieho lanka a na tento benzín pracuje bezchybne do teraz. Akú poruchu mala teda moja benzínová motorová píla? Helena Snopková, dôchodkyňa. celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Mestská polícia

Mestská polícia v Tisovci týmto vyslovuje uznanie a poďakovanie pánovi Petrovi Šablatúrovi staršiemu, z ulice Ľ.Štúra. Dňa 23.11.2018 vo večerných hodinách, sa snažil ukrajinský kamionista odbočiť z hlavnej cesty, smerom do Losinca. Odbočovanie sa mu nevydarilo a skočil mimo cesty tak, že ťahač bol na lúke, ale náves nám zablokoval časť hlavnej cesty. A nevedel sa pohnúť. Na miesto sa v krátkom čase dostavil p.
Peter Šablatúra, aj s traktorom a taktiež v krátkom čase, sa mu podarilo kamión vytiahnúť na cestu. A to vo svojom voľnom čase, svojím mechanizmom a bez toho, že by mu to niekto zaplatil. Aspoň touto formou sa chcem Petrovi Šablatúrovi poďakovať, za jeho pomoc. Ján Martiniak, náčelník mestskej polície.
celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MsZ Tisovec

Poďakovanie.
Vážení priatelia, občania Rimavskej Píly!
Ďakujem vám za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Opäť nás čaká dlhá a náročná cesta obnovy, zlepšovania, budovania. Netýka sa len materiálnej stránky, ale aj medziľudských, či susedských vzťahov medzi nami, občanmi Rimavskej Píly a Tisovca. Ak ňou však budeme kráčať spoločne, budeme si navzájom pomocou a oporou, verím, že dôjde k dobrému a úspešnému koncu. Ďakujem. Mgr. Ľubomír Bagačka, poslanec MsZ Tisovec celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Roman Oravec

Vážení spoluobčania, milí priatelia.
Dovoľte mi touto cestou vysloviť poďakovanie za hlasy, ktorými mi v uplynulých voľbách do miestnej samosprávy bola prejavená Vaša dôvera a zároveň Vás ubezpečiť, že aj napriek tomu, že som za poslanca mestského zastupiteľstva zvolený nebol, budem sa snažiť, aby som splnil všetko, čo bolo, je a aj naďalej bude odo mňa očakávané. Zároveň chcem pogratulovať zvolenej samospráve ku volebnému úspechu, popriať veľa zdaru a dobrých rozhodnutí, ktoré povedú k lepším zajtrajškom v Tisovci.
S pozdravom Roman Oravec.
celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správca Webu

Mário Keleti

Vážený pán primátor, v súvislosti s včerajším zastupiteľstvom a na rýchlo zvolaným zastupiteľstvom na deň 29.10.2018 Ťa ako občan žiadam, aby si pred konaním mimoriadneho zastupiteľstva zo STVaK – u alebo od spoločnosti Combin, s.r.o. zaobstaral položkový rozpočet a projektovú dokumentáciu k výstavbe splaškovej kanalizácie pre STVaK, aby bolo možné reálne posúdiť zdvojenosť investície a možnosti spoločnej investície a zároveň, aby sme neboli presviedčaní o niečom, čo si nemôžeme overiť, čo sa v našom meste celkom často stáva. Zamestnancov mesta si dovoľujem požiadať, aby túto pripomienku posunuli pánovi primátorovi, aby som nepočul v pondelok nejakú výhovorku, že pripomienku nevidel.
Mário Keleti celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Kolektív pedagógov a študentov SOŠ Tisovec

Poďakovanie
Stredná odborná škola v Tisovci úprimne ďakuje p. Z. Brožovej s manželom, p. D. Guzmovej z Tisovca s manželom a Ing. Z. Smitalovej za darované izbové kvety, ktoré už niekoľko dní krášlia knižnicu a učebne našej školy. Váš dar si veľmi vážime a tešíme sa, že sme si aj s Vašou pomocou mohli upraviť školské priestory a vytvoriť v nich príjemnú atmosféru.
Kolektív pedagógov a študentov SOŠ Tisovec
celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Julia Knizova

Ani som nevedela ze u nas v Tisovci mame skutocnu specialitu. Najskor zarastene cintoriny, kde sa clovek niekedy aj boji ist, co ho za pliaga prekvapi ale teraz bolo to prekvapenie este uplne ine. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Správca Webu

Ing. Miriama Janotíková

Mesto Tisovec pristúpilo k rozsiahlemu opíleniu vŕb popri sprievodnom poraste rieky Rimava z dôvodu, že prevísajúce konáre už zasahovali do chodníka popri základnej škole a ohrozovali bezpečnosť chodcov a žiakov celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca Webu

S. Pekár

Dnes som ostal šokovaný, keď som uvidel v centre mesta "ošetrené" stromy pri autobusovom nástupišti - je to barbarstvo najhrubšieho zrna a uvažujem iba o tom, kde to zverejním. Verím, že stromy boli oficiálne neskutočne choré a neskutočne nebezpečné.
Česť Vašej statočnej práci..

Stano Pekár
celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správca Webu

A. Beregiová

Dobrý deň,reagujem na odpoveď pani Mináčovej, ani ja s ňou nesúhlasím. O tomto probléme a aj iných sme sa rozprávali na stretnutí 28. 12. 2017.

celý text

ostatné | 26. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Viera Mináčová

Chcela by som reagovať na príspevok pani Beregiovej.
Ak máme problém v činžiaku, bolo by dobré najprv osloviť vlastníkov bytov, ktorých sa to týka, alebo zvolať schôdzu vlastníkov bytov. celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správca Webu

Miroslav Búr

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval všetkým, ktorí dňa 27. januára 2018 ani na chvíľu nezaváhali a na Poľovníckom plese, ktorého som sa zúčastnil, mi zachránili život. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná