Navigácia

Obsah

Mestský úrad

Správy

Dane a poplatky-informácia

Do 31. januára boli vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť alebo u ktorých nastali zmeny rozhodné pre vyrubenie dane na rok 2016 povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. celý text

Mestský úrad, ostatné | 8. 2. 2016 | Autor: Správca Webu

Výročná správa a záverečný účet mesta Tisovec

Mesto Tisovec spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2014 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. celý text

Mestský úrad, ostatné | 12. 5. 2015 | Autor: Správca Webu

Poďakovanie

Poďakovanie celý text

Mestský úrad, ostatné | 21. 11. 2014 | Autor: Správca Webu

Oznam

Vážení občania, Mestský úrad v Tisovci Vás chce upozorniť na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Tisovec. celý text

Mestský úrad, ostatné | 11. 3. 2013 | Autor: Správca Webu