Navigácia

Obsah

Dôležité kontakty

 

 Názov
Tel. čísla
 Integrovaný záchranný systém 112  112
 Rýchla záchranná služba Tisovec  
 Hasiči  150
 Pohotovosť  155
 Polícia  158
 Mestská polícia Tisovec  047/5493 377
 0903/517 923
 Nemocnica Hnúšťa  047/5423 441 – ústredňa
 Nemocnica Revúca  058/4833 333 – ústredňa
 Nemocnica Rimavská Sobota  047/5612 111 – ústredňa
 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.  0850 111 234
 Stredoslovenská energetika a.s.
 - Domácnosti
 - Podnikatelia a samosprávy

 0850 111 468, 0906 252 525
 0850 123 888, 0850 123 555,  0906 252 521
 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
 Zákaznícka linka
 Poruchová linka - plyn 

 0850 111 363
 0850 111 727
 T-COM
 poruchy hlasovej služby
 technické otázky a nefunkčnosť Internetových služieb T-Com alebo digitálnej televízie Magio

 12129
 0800 123 777
 Daňový úrad Rimavská Sobota
 ústredňa
 služby pre verejnosť

 047/5512 000
 047/5512 207
 Úrad práce, soc. vecí a rodiny R. Sobota  047/2447 360
 Úrad práce, soc. vecí a rodiny R. Sobota  047/2447 360
 Sociálna poisťovňa, pobočka R. Sobota  047/5603 002
 VÚB a.s., pobočka Hnúšťa  0850 123 000 – modrá linka
 SLSP a.s., pobočka Tisovec  047/5493 251
 Slovenská pošta a.s.  5493 242, 5493 277, 5493 244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Telefónne čísla call centra:
0961 699 555
048/4306 555