Navigácia

Obsah

Iné predpisy a dokumenty

2011

Rozpočet ZUŠ Tisovec na rok 2011 Stiahnuté: 188x | 30.04.2011

Rozpočet ZŠ DR. V Clementisa na rok 2011 Stiahnuté: 224x | 30.04.2011

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2011-13 Stiahnuté: 184x | 30.04.2011

Komunitný plán Stiahnuté: 239x | 30.04.2011

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Stiahnuté: 738x | 18.05.2011

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011 Stiahnuté: 178x | 10.04.2012

2010

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010 Stiahnuté: 184x | 06.05.2011

2012

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec Stiahnuté: 275x | 12.01.2012

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2012 Stiahnuté: 175x | 18.01.2012

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2012 Stiahnuté: 168x | 09.02.2012

Zoznam dlžníkov Stiahnuté: 277x | 06.03.2012

Zoznam dlžníkov 07-12 Stiahnuté: 570x | 09.07.2012

Novela zákona o správnych poplatkoch Stiahnuté: 220x | 07.11.2012

Plnenie rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 203x | 07.05.2013

Záverečný účet mesta za rok 2012 Stiahnuté: 183x | 07.05.2013

2013

Harmonogram zberu sep. odpadu 2013 Stiahnuté: 169x | 07.01.2013

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 Stiahnuté: 181x | 11.02.2013

Rozpočet MZ 2013 Stiahnuté: 185x | 01.03.2013

Výzva- komunikácie Stiahnuté: 214x | 18.04.2013

Nakladanie s odpadom Stiahnuté: 191x | 18.04.2013

Stránka