Navigácia

Obsah

Iné predpisy a dokumenty

2011

Rozpočet ZUŠ Tisovec na rok 2011 Stiahnuté: 376x | 30.04.2011

Rozpočet ZŠ DR. V Clementisa na rok 2011 Stiahnuté: 447x | 30.04.2011

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2011-13 Stiahnuté: 356x | 30.04.2011

Komunitný plán Stiahnuté: 423x | 30.04.2011

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Stiahnuté: 1,629x | 18.05.2011

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011 Stiahnuté: 336x | 10.04.2012

2010

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2010 Stiahnuté: 344x | 06.05.2011

2012

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec Stiahnuté: 588x | 12.01.2012

Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2012 Stiahnuté: 351x | 18.01.2012

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2012 Stiahnuté: 330x | 09.02.2012

Zoznam dlžníkov Stiahnuté: 598x | 06.03.2012

Zoznam dlžníkov 07-12 Stiahnuté: 1,552x | 09.07.2012

Novela zákona o správnych poplatkoch Stiahnuté: 440x | 07.11.2012

Plnenie rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 403x | 07.05.2013

Záverečný účet mesta za rok 2012 Stiahnuté: 356x | 07.05.2013

2013

Harmonogram zberu sep. odpadu 2013 Stiahnuté: 336x | 07.01.2013

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 Stiahnuté: 348x | 11.02.2013

Rozpočet MZ 2013 Stiahnuté: 361x | 01.03.2013

Výzva- komunikácie Stiahnuté: 405x | 18.04.2013

Nakladanie s odpadom Stiahnuté: 429x | 18.04.2013

Stránka