Navigácia

Obsah

Udalosti

12.12.2019

Oznam 1

Oznam

ŠPORTOVÝ AREÁL RUDOLFA VALENTA V TISOVCI bude v dňoch 18.12.2019 - 2.1.2020 ZATVORENÝ pre čerpanie dovolenky

Detail

12.12.2019

Oznam

Oznam

Mestská knižnica A.H.Škultétyho v Tisovci oznamuje svojim čitateľom,že v dňoch 21.12.2019 – 7.1.2020 bude knižnica zatvorená.

Detail

11.12.2019

zus

"Čo dokážu vianoce..."

ZUŠ Tisovec

Detail

11.12.2019

zš

Čertovsky dobré Vianoce

ZŠ Dr.V.Clementisa 12.12. 2019

Detail

11.12.2019

valach

Prof. Ján Valach * 22. 9. 1925 Hnúšťa - + 20. 11. 2019 Antwerpy

Umelecká činnosť Prof. Jána Valacha bola nesmierne bohatá. Počas života stál na významných umeleckých postoch

Detail

09.12.2019

Vinšujeme vám... 1

Vinšujeme vám...

Jedny z najkrajších sviatkov v roku sa blížia. Už tradične sa spájajú s čarovnou atmosférou, ktorá ovláda aj naše mesto

Detail

05.12.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci opätovne vyhlásilo voľbu na funkciu hlavného kontrolóra mesta Tisovec.

Detail

04.12.2019

k

Vinšujeme vám

Advent je prípravné obdobie štyroch týždňov pred Vianocami. Toto obdobie bolo obdobím odpočinku a zbieraním nových síl a životnej energie.

Detail

04.12.2019

dt

Daxnerov Tisovec

XXXIX.ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých 13. decembra 2019 o 18:00 hod. v spoločenskej sále MsKS v Tisovci

Detail

04.12.2019

mik

Mikulášsky deň

6. decembra 2019

Detail

04.12.2019

mikulas

Stretnutie s Mikulášom v Rimavskej Píle

7. decembra 2019 o 16,30h nádvorie Kultúrneho domu Rimavská Píla

Detail

03.12.2019

Oznámenie o konaní verejnej finančnej zbierky v meste Tisovec

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že v dňoch 5.12.2019 – 18.12.2019 sa bude konať na území mesta Tisovec verejná finančná zbierka

Detail

03.12.2019

Slovenský Zväz chovateľov v Tisovci oslávil  20. výročie svojej činnosti 1

Slovenský Zväz chovateľov v Tisovci oslávil 20. výročie svojej činnosti

V sobotu 30. novembra 2019 si tisovská organizácia Slovenského zväzu chovateľov pripomenula 20. výročie svojho vzniku. Jej členovia boli prijatí komisiou ZPOZ v obradnej sieni mesta Tisovec.

Detail

02.12.2019

mikulas

Mikuláš - OZ Veselá Stonožka

9.12.2019 16:00 hod v MC Stonožka

Detail

02.12.2019

Ocenenie aktívnych škôl a aktívnych učiteľov

Ocenenie aktívnych škôl a aktívnych učiteľov

Dňa 27. novembra 2019 sa v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia o demokracii a ľudských právach Human Forum, ktorej hlavným iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste.

Detail

29.11.2019

Návrhy VZN 06/2019, VZN 07/2019, VZN 08/2019, VZN 09/2019  1

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení mesta Tisovec

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzných nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o miestnych daniach a Všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia č. 2/2019 a 3/2018

Detail

29.11.2019

Posledný tohtoročný zber biologicky rozložiteľného odpadu  1

Posledný tohtoročný zber biologicky rozložiteľného odpadu

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 09.12.2019 (pondelok) sa uskutoční posledný tohtoročný zber biologicky rozložiteľného odpadu. Žiadame občanov, aby hnedé nádoby vyložili pred rodinné domy v ranných hodinách. V tento deň sa bude realizovať zber bioodpadu po všetkých uliciach v Tisovci aj na Rimavskej Píle.

Detail

28.11.2019

Odišiel Človek 1

Odišiel Človek

Dňa 15. novembra 2019 nás vo veku 83 rokov opustil náš kamarát, dlhoročný jaskyniar, potápač, umelec a spisovateľ Ing. Zbigniew Nišponský. Členom tisovskej jaskyniarskej skupiny bol nepretržite od roku 1951

Detail

26.11.2019

Oznam- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Oznam- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica oznamuje svojim odberateľom pitnej vody, že v dňoch od 27.11. do 29.11.2019 bude v čase od 8,00 do 14,00 hodiny vykonávané plánované odkalenie vodovodného potrubia v celom meste.

Detail

25.11.2019

Oznam - Pošta Tisovec

Pošta Tisovec oznamuje občanom, že dňa 28.11.2019 bude z prevádzkových dôvodov otvorená od 8.00 do 12.00 hodiny.

Detail

22.11.2019

Workshop ľudských práv na SOŠ v Tisovci

Workshop ľudských práv na SOŠ v Tisovci

Novembrové udalosti a ochranu ľudských práv si pripomenuli žiaci SOŠ v Tisovci dňa 20.11.2019 workshopom, obsahom ktorého bolo 30. výročie Nežnej revolúcie, slovenská spoločnosť v období II. sv. vojny, obchodovanie s ľuďmi, prevencia šikanovania, ochrana životného prostredia a predchádzanie vzniku požiarov.

Detail

22.11.2019

Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

Dňa 19.11.2019 do našej knižnice zavítala spisovateľka, psychologička, filantropka, niekdajšia letuška – Kristína Baluchová.

Detail

22.11.2019

 Z Ilyo Cup 2019 Košice si taekwondisti vybojovali opäť víťazný pohár v poomsae !

Z Ilyo Cup 2019 Košice si taekwondisti vybojovali opäť víťazný pohár v poomsae !

Cez víkend 16-17.2019 sa konala medzinárodná súťaž v kategórii zápas a poomsae Ilyo Cup v Košiaciach.

Detail

21.11.2019

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie 1

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie

Mesto Tisovec adresovalo distribučnej spoločnosti Žiadosť o odborné a adekvátne vysvetlenie k nestabilnej dodávke elektrickej energie a neodkladné riešenie odstránenia týchto javov v dodávke elektrickej energie v katastroch nášho mesta. A aká je odpoveď?

Detail

18.11.2019

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa materskej školy 1

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa materskej školy

Primátorka Mesta Tisovec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy Materskej školy Rimavská Píla.

Detail

18.11.2019

Oznam - Mestský úrad 1

Oznam - Mestský úrad

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že dňa 22. novembra 2019, t.j. v piatok, bude úrad z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie počas celého dňa ZATVORENÝ. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

15.11.2019

Výluka medzi  žel. stanicami  Rimavská Sobota  - Rimavská Baňa 1

Výluka medzi žel. stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

Železničná spoločnosť Slovensko

Detail

15.11.2019

Aj veľké decká podporujú malé decká

Aj veľké decká podporujú malé decká

Stredná odborná škola v Tisovci sa už niekoľko rokov finančne i organizačne zapája do verejnej zbierky Hodina deťom, ktorá ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 18 rokov.

Detail

14.11.2019

Informácia pre OZ na Slovensku k novému zákonu 346/2018. 1

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Mesto Tisovec sa plánuje zapojiť do vyhlásenej výzvy na realizáciu projektov, ktoré majú prispieť k budovaniu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Detail

13.11.2019

Spojil nás Tajovský

Spojil nás Tajovský

V roku 2019 si celá naša spoločnosť pripomína 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského, významného slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, politika, úradníka a učiteľa.

Detail

07.11.2019

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 1

Informácia pre OZ na Slovensku k novému zákonu 346/2018

Jedinou povinnosťou pre každé OZ, ak chce poberať 2%, prostriedky z verejných zdrojov, je potrebné zaslať oznámenie o štatutárnom zástupcovi.

Detail

06.11.2019

Obnova pamätníka venovaného Tisovčanom padlým v I. sv. vojne

Obnova pamätníka venovaného Tisovčanom padlým v I. sv. vojne

Mesto Tisovec sa v tomto roku zapojilo do grantového programu „ Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ s projektom, ktorého cieľom bolo prinavrátiť dôstojnú pietu miestu pamätníka padlých občanov Tisovca v I. sv. vojne.

Detail

06.11.2019

Veselé tekvičky

Veselé tekvičky

Čo sa to pod plotom váľa? Je to súdok pána kráľa. Pozriem doň, čo je v ňom? Pán kráľ je bohatý, schoval si tam dukáty.

Detail

06.11.2019

Veriť – milovať – pracovať

Veriť – milovať – pracovať

Mesto Tisovec, Miestny odbor Matice slovenskej v Tisovci, Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach otvorili dňa 4. novembra 2019 v našom meste výstavu venovanú M. R. Štefánikovi.

Detail

06.11.2019

zumba

STRONG BY ZUMBA

pondelok 18:00

Detail

06.11.2019

Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice  1

Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice

Dňa 28.10.2019, T4 - občianske združenie Tisovec vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit realizovalo projekt "Zelení ochrancovia tisovskej Šťavice"

Detail

31.10.2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci vyhlasuje voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Detail

25.10.2019

DFS Čížiček na Gemerskej podkovičke v Revúcej

DFS Čížiček na Gemerskej podkovičke v Revúcej

Piatok, 11. október 2019, patril v Revúcej mladým folkloristom z okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Detail

25.10.2019

Chloe a trpazlíci 1

Chloe a trpazlíci

Kino pod Hradovou 29.10.2019 17:00 hod.

Detail

25.10.2019

ok

Zumba - Halloween party

28.10. 2019

Detail

22.10.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

22.11.2019 07:30 - 17:00

Detail

22.10.2019

Výkup papiera v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla  1

Výkup papiera v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Firma Brantner Gemer, s. r. o. Rimavská Sobota a mesto Tisovec oznamujú občanom, že dňa 25.10.2019 (piatok) sa uskutoční zber papiera výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky, v zmysle priloženého harmonogramu.

Detail

18.10.2019

Knižnica je plná nových kníh

Knižnica je plná nových kníh

Knižnice sú dôležitou súčasťou ľudstva už od staroveku. A hoci sa už v na konci 20. storočia hovorilo, že ďalšie storočie neprežijú, sú stále miestom inšpirácie, vedomostí, radosti či úniku, ktorý dokáže poskytnúť dobrá kniha; sú viac len ako miestom, kde sa dajú knihy požičiavať, lebo čitatelia nájdu v knižnici spoločnosť a starostlivosť, ochotu poradiť s výberom i vypočuť radosti i starosti.

Detail

18.10.2019

Vzácna návšteva v našom meste

Vzácna návšteva v našom meste

Dňa 15.októbra 2019 poctil naše mesto svojou návštevou veľvyslanec Nórskeho kráľovstva pán Terje Theodor Nervik.

Detail

17.10.2019

taj

Tom a Jerry - Stroj času

Kino pod Hradovou 22.10. 2019 17:00 hod.

Detail

17.10.2019

tekvicky

Veselé tekvičky

30.10. 2019 o 16:00 hod.

Detail

17.10.2019

seniori

Deň seniorov

23.10. 2019 o 14:00 hod.

Detail

16.10.2019

Trestajúci zločin - v hlavnej úlohe Dušan Jamrich 1

Trestajúci zločin - v hlavnej úlohe Dušan Jamrich

Mesto Tisovec a občianske združenie TisArt vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie, v ktorom sa vám predstaví vynikajúci Slovenský herec Dušan Jamrich. 15. novembra 2019 o 18:00 hod. v kinosále MsKS. Vstupenky v hodnote 5 € si môžete zakúpiť v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku. Info: 0902 255 663

Detail

12.12.2019 - 28.12.2019

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Detail

12.12.2019 - 28.12.2019

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 o miestnych daniach

Detail

12.12.2019 - 28.12.2019

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 o miestnych daniach

Detail

12.12.2019 - 28.12.2019

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec

Detail

12.12.2019 - 28.12.2019

VYHLÁSENIE VZN MESTA TISOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2019,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách na území mesta Tisovec

Detail