Zariadenie sociálnych služieb Tisovček

ddadss

Riaditeľ: Mgr. Mariana Kókaiová

Kontakty: Tisovec, Bakulíniho 905
Tel. č.: 047/549 38 47
web: https://zsstisovcek.sk/
e-mail: riaditelka@ddadsstisovec.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1997 ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol dňa 18. októbra 1997. Od 1. decembra 2001  poskytuje služby a starostlivosť aj pre občanov s duševnými poruchami a telesnými postihnutiami. Od 1.6.2002 je zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj. Zariadenie je od 30. septembra 2009 registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb BBSK ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Budova domova je nehnuteľnosť  vo výpožičke od mesta Tisovec. Pôvodne slúžila ako materská škola. Rekonštrukciou dostala budova nový vzhľad a úprava okolia príjemne dotvára celok komplexu. DD a DSS je budova so suterénom a piatimi nadzemnými podlažiami. V suteréne sa nachádza kotolňa, práčovňa a žehliareň. Na prízemí je umiestnená jedáleň, kuchyňa a kancelárie zamestnancov. Na prvom, druhom a treťom poschodí sú ubytovaní obyvatelia v jedno, dvoj, trojlôžkových izbách. Posledné podlažie zariadenia tvorí podkrovie, kde sa nachádza veľká spoločenská miestnosť, ktorú využívame na programy, prednášky a rôzne kultúrne podujatia. Prístup na jednotlivé poschodia je riešený okrem schodiska aj výťahom.

Areál zariadenia je rozdelený na dve časti. Jednu časť tvorí relaxačná časť s oddychovou zónou, v ktorej sa nachádza záhradné posedenie, otvorený krb slúžiaci v teplých mesiacoch na opekanie a grilovanie. Oddychovú časť dotvárajú okrasné dreviny a kvitnúce rastliny. Druhú časť areálu tvorí úžitková časť s ovocnými drevinami a záhradnou časťou. Obe časti areálu sú sprístupnené bezbariérovým prístupom pre všetkých obyvateľov zariadenia.

Kapacita zariadenia je 43 miest, od 01.07.2015 je 25 miest v zariadení pre seniorov a 18 miest je pre domov sociálnych služieb.