Výstup na Hradovú

Prírodné krásy, zaujímavosti a históriu Hradovej Vám priblíži tento náučný chodník. Jeho trasa, dlhá približne 3,12 km, vedie z mesta Tisovec a serpentínovite zdoláva juhovýchodný svah Hradovej. Jej hrebeň poskytuje návštevníkovi impozantný výhľad na široké okolie. Trasa náučného chodníka je stredne náročná – s prevýšením 475 m.

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Tento mohutný a rozložitý vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení dodnes nachádzame takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend a povestí.

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola  zaradená medzi maloplošne chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Na jej území platí piaty, teda najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.

hrad

hrad

hrad