Na Tŕstie a späť

Náučným chodníkom na Tŕstie

TrstiePozývame vás ďaleko od ruchu mesta, do ticha lesov s vôňou dreva a kvetov, za ďalekými výhľadmi, aj za poznaním. Toto všetko pri putovaní trasou náučného chodníka na Tŕstie nájdete.

Chodník spája mesto Tisovec s jedinečným horským masívom, významným z hľadiska prírodovedeckého, botanického i krajinárskeho. Zalesnený hlavný hrebeň a vrchol Tŕstia (1120, 9 m. n m.) patrí do najrozsiahlejšieho pohoria nášho regiónu - Slovenského rudohoria.
Chodník kopíruje žlto značkovanú 6 kilometrovú turistickú trasu na Tŕstie, začínajúcu pri turistickom smerovníku. Ten sa nachádza vedľa orientačnej mapy mesta medzi evanjelickým kostolom a mestským úradom. Náučný chodník končí pri chate na Tŕstí.

Zámerom a cieľom iniciátorov bolo a je priblížiť tento horský masív a jeho prírodné bohatstvo širokej turistickej verejnosti.

Na trase nájdete 5 informačných panelov

  1. Tisovec, autobusové nástupište: Náučný chodník Tŕstie – základné údaje o chodníku
  2. Studnička v Čiernej hore: Život vody a lesa
  3. Pavlovka: Lúky, pasienky a premeny krajiny
  4. Pomník Václava Vraného: Botanik Václav Vraný
  5. Chata na Tŕstí: História turistiky v Tisovci

TrstieNa vrchol Tŕstia sa dostaneme pohodlným turistickým tempom cca za 2 až 3 hodiny. Ak vychádzame na túru z námestia, vydáme sa po žltej turistickej značke smerom na Muráň. Za železničným mostom žltá značka odbočuje vpravo na poľnú cestu. Pred dolinou sa poľná cesta obracia doľava nahor, popod drôty vysokého napätia, až k zarastenému jarku, kde si všimneme smerový kolík so žltou značkou. Od neho stúpame stále nahor, k Čiernej hore. Asi v polovici strmého svahu Čiernej hory vchádzame vľavo do nej a po pár metroch dosiahneme stanovisko 2. panela náučného chodníka nad studničkou. Tu je možnosť si poriadne vydýchnuť po úvodnom náročnom stúpaní a občerstviť sa jej vodou spod nového upraveného prístrešku.

Od studničky už len miernym terénom príjemnou lesnou cestou pokračujeme až na Pasiečky (826 m. n m.). Naskytnú sa nám pekné výhľady na blízke tisovské vŕšky: Kochy, Hradovú, Vysoký vrch, Kozák, Šajbu, Voniacu, či na Muránsku planinu a časť východných Nízkych Tatier s Kráľovou hoľou.

TrstieĎalej pokračujeme mierne stúpajúc starou zvážnicou. Pred vstupom do lesa, v lokalite zvanej Pavlovka, sa nachádza 3. panel náučného chodníka a ponúkajú sa výhľady na južnú a západnú stranu Slovenského rudohoria, s dominujúcou blízkou Ostrou, Hradovou, či majestátnym Klenovským Veprom a Poľanou.

Po vstupe do lesa kráčame strmšou zvážnicou až na temeno Tŕstia, kde popri studničke prídeme k pomníku botanika Václava Vraného.

O niekoľko metrov za mohylou sa napojíme na červenú značku, známu aj ako Cesta Márie Széchy a prídeme k rázcestiu turistických značiek na Tŕstí.

Ak sa z rázcestia vydáme smerom na Kvakov vŕšok po červenej a žltej značke, o malú chvíľu sa ocitneme pri odbočke k turistickej chate. V blízkosti chaty je vonkajšie ohnisko, ktoré sa dá využiť na prípravu jedla (gril, opekanie). Majiteľom chaty je KST Tisovec. Pre prípadných záujemcov o nenáročný turistický pobyt (bez elektrickej energie) po predchádzajúcej dohode s predsedom klubu, je tu možnosť využiť ju na prenocovanie, resp. aj pre dlhší pobyt. Kontakt na tel. čísle: 0907 526958.

TrstieZ hrebeňových polian a od chaty sa ponúkajú pekné výhľady na prírodné krásy Muránskej planiny, Nízkych i Vysokých Tatier a preto je táto oblasť Stolických vrchov pre turistiku mimoriadne príťažlivá a zaujímavá.

TrstieNáučný chodník bol vybudovaný z iniciatívy KST turistického oddielu KOS Rimavská dolina a Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci. Podporený bol sumou 2150,00 € výlučne na materiálové zabezpečenie.
Ostatné náklady znášal KST TO KOS Rimavská dolina. Skutočnosť, že tento chodník uzrel svetlo sveta a jeho výsledná podoba je zásluhou niekoľkých zanietených občanov, z ktorých každý svojim spôsobom prispel k úspešnému výsledku a to bez nároku na odmenu, nezištne a vo svojom voľnom čase.

Vybudovanie tohto náučného chodníka podporila Nadácia Orange v rámci projektovej schémy „Šanca pre váš región“.

Časový rozpis trasy

stúpanie 755 m klesanie 755 m
vzdialenosť 13.4 km čas 3:55

Tisovec, nám. (411)
new yellow 6.7kmarrow up720marrow down35m cas 2:16

Tŕstie (1096)
new yellow 6.7kmarrow up35marrow down720m cas 1:39

Tisovec, nám. (411)

LEGENDA

new yellow  Farba turistickej značky   arrow up Stúpanie celkom
arrow downKlesanie celkom   cas  Čas úseku

TrtieTrstieTrstieTrstie

 

 

 

Trstie