Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie

Je zároveň aj názov rovnomenného projektu zastrešeného KST turistickým oddielom KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci, ktorý podporili SPP, Ekofond a Nadácia SPP v ich partnerskom programe SPPoločne.

Z takmer 700 prihlásených projektov bolo 240 z nich v roku 2012 zaradených do verejného on-line hlasovania o najprínosnejší projekt pre daný región. V kategórii „SPPoloče pre domovinu“ bolo podporených len prvých osem projektov za kraj. Tento projekt sa umiestnil na 6. mieste s výškou finančnej podpory 4 120,00 €.

Zámerom bolo opraviť a zatraktívniť turistické trasy na Voniacu, v celkovej dĺžke cca 14 km a to vybudovaním a osadením nového prístrešku nad studničkou pod Voniacou z tisovskej strany a šiestich informačných tabúľ s prístreškami a lavičkami.

Na trasách sa nachádza 6 informačných bodov

Úvodný panel pri autobusovom nástupišti v Tisovci:

Za vôňami Voniacej s príchuťou histórie - popis projektu, trasy, prostredia a prírody Voniacej.

Spomínaná príchuť histórie na nás dýchne pri paneloch v areáli Šťavice a na sedle Dielik:

Tisovská Šťavica - obsahuje popis o lokalite, minerálnom prameni Šťavica a o prameni Dobrá voda.

Sedlo Dielik - venovaný lokalite a tunelu Dielik a bojom počas SNP a pri oslobodzovaní mesta.

Ústie Martinovej doliny:

NPR Šarkanica- Martinova dolina - informuje o prírode a krasových javoch v lokalite.

Lúka na Voniacej:

Tisovská Voniaca – približuje turistom rastliny a kvetenu Voniacej a Poľovnícke združenie Voniaca.

Nad Ľavkovom:

Lietajúce dravce a sovy – oboznamuje s druhmi, výskyte a spôsobe života dravých vtákov.

Voniaca – Tisovská Voniaca (1113 m n. m.) je výhľadové bralo medzi vrchmi Šarkanica a Strelnica a patrí k turisticky najkrajším miestam na Muránskej planine. Skalná bašta Voniacej je porastená vzácnou vápencovou flórou a jedincami smrekovca opadavého. Početné druhy rastlín počas kvitnutia dodávajú lúčke farebnosť i charakteristickú vôňu, pre ktorú dostala aj svoje pomenovanie – Voniaca.

Z turistického hľadiska je najnavštevovanejšia oblasť samotného vrcholu Voniacej s poľovníckou chatou a križovatkou značených turistických chodníkov. Práve neďaleko chaty a lúky prevoňanej záplavou rôznych rastlín a kvetov, od lavičiek na okraji brala, sa ponúkajú krásne a zaujímavé pohľady na okolité vrchy a doliny Gemera- Malohontu a Slovenského rudohoria, na Tisovec, Hradovú, či Klenovský Vepor.

Na Voniacu je možnosť výstupu z dvoch strán

  1. Varianta:

Miestnym turistickým zeleným značením z námestia v Tisovci sa dostaneme po 1,4 km na vlakovú stanicu. Tu začína zeleno značkovaný turistický chodník, ktorý nás dovedie po 3,6 km so 620 m prevýšením až na vrchol Voniacej.

  1. Varianta:

Modro značkovaným chodníkom vedúcim štátnou cestou smerom do Muráňa, popri areálu Šťavice s informačným panelom, prídeme po 4 kilometroch k ďalšiemu informačnému bodu, na sedlo Dielik. Pokračujeme ďalej modrou značkou ešte 1,5 km až na Paseky. Pri turistickom smerovníku, odbočíme zo štátnej cesty vľavo, na žlto značkovaný chodník, ktorý nás dovedie do ústia Martinovej doliny s informačným panelom o NPR Šarkanica. Dolina je takmer celá pokrytá lesmi a po bokoch ju lemujú vysoké, miestami takmer kolmé skalnaté svahy a bralá Strelnice a Šarkanice. Turistický chodník po 3,4 km dlhom stúpaní s prevýšením 520 m vychádza na malú horskú lúku, s poľovníckou chatou a informačným panelom o flóre Voniacej a PZ Voniaca.

Nad lúkou je križovatka značených turistických chodníkov. Zelenej značky z Tisovca a Sivákovej a žltej značky z Revúcej, Troch chotárov, sedla Dielik, horárne Paseky a tiesňavy Martinova dolina.

Ak sa rozhodnete prejsť celú trasu spojením obidvoch variant bude vám to trvať bez zastávok 4,5 hodiny. Celkové stúpanie a klesanie je v tomto prípade 774 metrov.

Projekt uzrel svetlo sveta prostredníctvom KST turistického oddielu KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci a Mestského turistického informačného centra v kníhkupectve INFO Tisovec. Súčasťou projektu bolo aj vydanie brožúrky, ktorú možno obdržať v Mestskom turistickom informačnom centre v kníhkupectve INFO v Tisovci spolu s propagačnými materiálmi o Hradovej, Tŕstí a prameni Rimavy.

Na realizácii sa podieľali členovia KST TO KOS Rimavská dolina, členovia Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri MsZ, členovia Komisie kultúry a športu pri MsZ a ostatní dobrovoľníci a milovníci prírody.

Spracoval: Dušan Kojnok

Foto: Milan Slabej a archív KST TO KOS Rimavská dolina

Mapa: Jaroslav Brndiar

stúpanie 774 m klesanie 774 m
vzdialenosť 14.1 km čas 4:25

Tisovec, nám. (411)
new blue 4.2kmarrow up171marrow down0m cas 1:04

S. Dielik (582)
new blue 1.5kmarrow up18marrow down125m cas 0:22

Paseky (475)
new yellow 3.4kmvarrow up550marrow down0m cas 1:33

Voniaca (1025)
new green 3.6kmarrow up30marrow down620m cas 1:07

Tisovec, vlak (435)
new none 1.4kmarrow up5marrow down29m cas 0:20

Tisovec, nám. (411)

obr.Voniaca (pdf 2,84 MB)

 

 

Salay_Voniacaobr.voniacaVoniaca

 

 

 

Voniacavoniacavoniacavoniaca

 

 

 

Detko_Martinova_dolinaVoniaca