Náučný chodník Poďte s nami za sysľami

Náučný chodník vytvorili študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci. V snahe pomôcť prírode sa zapojili do súťaže Tatranskí rytieri, ktorú organizuje PR agentúra Essence comunications s podporou spoločnosti Tatry mountain resorts a Metodicko-pedagogického centra. V kategórii “realizovateľný projekt” získali 1. miesto a s ním aj finančné prostriedky na vybudovanie náučného chodníka. Jeho prostredníctvom priblížili vzácne prírodné hodnoty okolia nášho mesta, ktoré pri výpravách do prírody objavili. Pri príprave a realizácii chodníka pomohli: občianske združenie Živá planina, Správa NP Muránska planina, Mestské lesy Tisovec, s.r.o. a mesto Tisovec. Finančné prostriedky na realizáciu poskytla spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.

Náučný chodník Poďte s nami za sysľami vznikol začiatkom októbra 2018 ako výsledok úsilia študentov Evanjelického gymnázia v Tisovci. Vďaka podporenému projektu miesto upravili, vyklčovali a boli tam nasadené sysle. Náučný chodník má štyri zastavenia a vytvára okruh.Trasa je nenáročná, má mierne prevýšenie, je dlhá približne 6,3 km a začína pri informačnom bode vedľa budovy Strednej odbornej školy v Tisovci. Jej časť vedie súbežne s modro značeným turistickým chodníkom. Od informačného bodu smeruje JZ pod úpätie Hradovej, tu sa stáča vľavo – južne a po poľných cestách cez lokalitu Obadovo očko smeruje až na sysľovisko na lokalite Podhrad. Oddychové miesto na sysľovisku ponúka možnosť posedieť si a počas oddychu pozorovať sysle i mnohé iné druhy živočíchov v ich prirodzenom prostredí. Po oddychu sa vrátite asi 0,5 km späť k rázcestiu a smerovník vás nasmeruje do lokality zvanej Rejkovo. Trasa náučného chodníka ďalej pokračuje už bez zastavení k tisovskému rybníku a ďalej späť do mesta k východziemu bodu.

Milí návštevníci, vydajte sa spolu s nami do okolia Tisovca. Náučný chodník „Poďte s nami za sysľami“ Vás prevedie krajinou, ktorú po stáročia formoval človek svojou prácou. Dozviete sa, ako lúky vznikli a prečo je pre ich zachovanie stále potrebná ľudská činnosť. Priblíži Vám históriu ovčiarstva, ktoré bolo dôležitým zdrojom obživy mnohých Tisovčanov v minulosti a význam udržiavania tohto tradičného spôsobu obživy aj v súčasnosti. Zavedie Vás na sysľovisko a priblíži Vám zaujímavosti zo života sysľa pasienkového – kedysi hojného, no dnes už vzácneho a zabudnutého obyvateľa lúk a pasienkov.

12

34