Štefan Bordáč

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 3. marca 2022 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Štefan Bordáč, vo veku 70 rokov z Francisciho ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Dátum vloženia: 4. 3. 2022 10:11
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2022 10:14
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová