Emília Portelekyová, rod. Manicová

Smútiaca rodina a Mestský úrad v Tisovci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 8. augusta 2022 nás navždy opustila naša rodáčka, pani Emília Portelekyová, rod. Manicová naposledy bytom v Brezne. Posledná rozlúčka sa bude konať 18.9.2022 o 15.00 hodine v Dome smútku na Muránskej ulici v Tisovci.

Dátum vloženia: 16. 9. 2022 10:06
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 9. 2022 10:09
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová