Alžbeta Hromeková, rod. Hriňová

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. apríla 2022 nás naveky opustila naša spoluobčianka, pani Alžbeta Hromeková, vo veku 77 rokov, z Daxnerovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4.4.2022 o 15.00 hodine v Dome smútku v Tisovci.

Dátum vloženia: 4. 4. 2022 10:02
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 4. 2022 10:04
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová