„Tisovčania túžia a snívajú, no niet im čo vyčítať“

Posledné predstavenie Divadelného súboru Daxner by sme mohli nazvať novátorským a veľmi odvážnym počinom. Dvaja mladí ľudia si vzali na inscenovanie text Artura Schnitzlera, ktorý sa na Slovenskej divadelnej scéne doteraz nedočkal inscenovania.

Režisér Jakub Mudrák a dramaturg Martin Hodoň sa nebáli siahnuť po téme, ktorá je síce prítomná v životoch každého z nás, no hovoriť, či počúvať o nej pre niekoho znamená tabu. Sexuálne túžby, sociálne problémy a hriechy mladosti sa v predstavení prelínajú so životom manželského páru, v ktorom vädne život. DS Daxner sa ale tejto témy zhostil s odhodlaním, ktoré bolo jednoznačne zjavné u hercov na javisku. Hra sa uvádza v dvoch alternáciách a súbor sa „omladil“ o niekoľko nových členov, keďže hra je postavená (aj) na koexistencii vedomia dvoch generácií tých istých postáv. V predstavení sa odhaľuje mnoho a zároveň mnoho ostáva skrytého, čo posilňovala aj výtvarná stránka hry. Minimalistická scéna a kostýmy boli zvolené vhodne vzhľadom k náročnosti témy a textu. Na obe premiéry sa prišlo pozrieť množstvo ľudí, oba razy boli sály plné a očakávania ľudí boli z veľkej miery naplnené rovnako. Tisovec je malé mesto a možno bolo odvážne pokúšať sa uspokojiť diváka v tomto priestore takto novátorským počinom, avšak po pozitívnych reakciách môžu byť členovia DS Daxner spokojní, že ich odvaha posunula dopredu práve týmto smerom. Herecké výkony boli, ako to býva aj v profesionálnych divadlách, na škále uveriteľnosti a precítenosti rôzne rozmiestnené, ale ako sme si pri DS Daxner už zvykli, herci sa svojich postáv zhostili so záujmom a udržali si tendenciu vybudovať si k nim vlastný, osobitý vzťah. Samozrejme, keďže to boli premiéry, je pochopiteľné, že herci sa so svojimi postavami musia ešte trochu viac zžiť a prehrať si ich, ale aj napriek tomu vidieť v tomto počine výborný potenciál DS Daxner a pokus priniesť na javisko „nový vietor“ mladou generáciou hercov a vedenia bol podľa mňa veľmi vydareným krokom.

Anna Gazdíková, študentka Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Divadelný súbor Daxner ďakuje sponzorom:

Mesto Tisovec, Oddelenie KaŠ, Ivan Kriška a Pomocnica , Materská škola Tisovec , Ondrej Bindas , Milan Slabej , Pekáreň Hradová · Bohuš Antal , Alexandra Srnková, Mário Keleti

Fotogaléria k článku: TU

Dátum vloženia: 20. 11. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu