Dôležitý oznam pre občanov mesta

Dôležitý oznam pre občanov mesta 2

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

Ministerstvo vnútra SR vypracovalo manuál ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom:

 • Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 • Občana, ktorý volá kvôli samotnému koronavírusu a nehlási prípad podozrenia nákazy upozorňujeme, že volá na tiesňovú linku určenú pre stavy tiesne a informujte, že na podávania informácií o koronavíruse slúžia linky Úradu verejného zdravotníctva, linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva a taktiež, že ich všeobecný ošetrujúci lekár ich telefonicky usmerní.
  Informácie získajú aj na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva. Volajte na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.
  Ďalšie kontakty sú zverejnené v samostatnej sekcii, ku ktorej máte prístup kliknutím na odkaz.

 • Pri opakujúcich sa informatívnych volaniach upozorňujeme volajúceho, že blokuje tiesňovú linku a volá neoprávnene. Operátor/operačný dôstojník tiesňovej linky nie je pracovník call centra ani nemá na starosti informačnú linku a nevie Vám kvalifikovane zodpovedať na Vaše otázky a naozaj musíte zavolať tam, kde sa tematike vo veci ktorej volá, venujú.

 • Občana, ktorý volá a nejde o stav tiesne ani mimoriadnu udalosť a dožaduje sa informácií, ktoré ani nepatria pod gesciu Ministerstva vnútra SR informujeme, podľa povahy otázok, napríklad, že:

  • K tomu či musí podstúpiť karanténu, keď prejde cez hranice – nech sa obratí na Úrad verejného zdravotníctva, resp. regionálny úrad verejného zdravotníctva cez ich infolinky. Skúste zavolať na 0800 221 234 alebo 0917 222 682 alebo 0917 426 075.

  • K tomu, či je nejako obmedzené zásobovanie, preprava, doprava cez hranice s inými štátmi, k tomu, že niekto musí niečo previesť, či už ako tovar alebo ako dopravca – nech sa obráti na Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde mu budú vedieť poskytnúť informácie, keďže tieto otázky nespadajú do pôsobnosti MV SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111  alebo 02/5949 4111.

  • Pri otázkach k výrobe, činnosti výrobných podnikov - nech sa obratí na Ministerstvo hospodárstva SR. Skúste zavolať na 02/4854 1111. 

  • Pri otázkach školských výletov, zájazdov, vyučovania, prerušenia činnosti škôl a obdobne - nech sa obratí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Skúste zavolať na 02/59 374 111.

  • Pri otázkach kultúrnych akcií a návštev kín, divadiel, filharmónií - nech sa obratí na Ministerstvo kultúry SR. Skúste zavolať na 02/2048 2111 alebo 02/2048 2114.

  • Fungovanie taxi služieb, autobusových a železničných dopravcov - nech sa obratí na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Skúste zavolať na 02/5949 4111.

 

Analogicky pri ďalších otázkach podľa ich povahy je Vás odporúčame na ten rezort, ktorý usudzujete, že problematiku, na ktorú sa dopytuje, má v gescii.

 

Súčasne v priloženom obrázku zverejňujeme súhrn opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR.

 

 

Prílohy

Manual volania občanov

Manual volania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,46 kB
Dátum vloženia: 13. 3. 2020 10:32
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2020 11:16
Autor: Správca Webu