Viera Navrátilová, rod. Nosková

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. januára 2022 nás naveky opustila naša rodáčka, pani Viera Navrátilová, vo veku 68 rokov, naposledy bytom v Prahe. Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Dátum vloženia: 4. 2. 2022 10:33
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 2. 2022 10:34
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová