František Hromek

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. júla 2024 nás navždy opustil náš spoluobčan, pán František Hromek, vo veku 59 rokov, z Daxnerovej ulice.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Dátum vloženia: 2. 7. 2024 14:09
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2024 14:11
Autor: Bc. Michala Kupcová Durecová